Pyetësor për studentët e UV-së
Faleminderit per pjesëmarrjen tuaj .
Shenim: Pyetjet jane ne lidhje me veprimtarine Akademike, Mesimore dhe Administrative ne UV. Zgjidhni vetem nje nga mundesite duke klikuar ne kutin perkatese.

Per ne eshte shume i rendesishem mendimi juaj, pasi keshtu ne mund te permiresojme logjistiken dhe brendine e institucionit tone. Ju lutem plotesoni kete pyetesor te shkurter dhe na jepni mundesine te njihemi me mendimet tuaja.
(pergjigjet tuaja jane anonime). Plotesimi i pyetesorit me poshte nuk do ju marri me shume se 5 minuta.

Ju falenderojm per pjesmarrjen tuaj.

Grupi i Akreditimit.

Universiteti i Vlorës "Ismail Qemali"
Pyetësor për studentët e UV-së
Gjinia
Fakulteti
Cikli i studimeve
Viti i studimeve
1. Sa të kenaqur jeni në përgjithësi me shkollimin tuaj në UV *
2. Sa të kenaqur jeni me mjediset në UV?
3. Sa të kenaqur jeni me veprimtaritë lëndore?
4. Sa të kënaqur jeni me menaxhimin institucional të UV-së?
5. Sa të kënaqur jeni me stafin akademik të UV-së?
6. Sa të kënaqur jeni me tarifat e studimit të UV-së?
7. Sa të kënaqur jeni me ndihmën ekonomike që ofron UV-ja?
8. Sa të kënaqur jeni me shumëllojshmërinë e programeve të studimit që ofron UV?
9. Sa të kënaqur jeni me mundësinë e përzgjedhjes së kurseve në UV?
10. Sa të kënaqur jeni me shërbimin e këshillimit të karrierës në UV?
11. Sa të kënaqur jeni me nivelin akademik të mësimdhënies në UV?
12. Sa të kënaqur jeni me personelin e UV-së?
13. Sa të kënaqur jeni me nivelin e mësimdhënies në fakultetin tuaj?
14.Sa të kënaqur jeni me metodat e mësimdhënies në fakultetin tuaj?
15.Sa të kënaqur jeni me shërbimet/facilitetet në UV?
16. Sa të kënaqur jeni me aktivitetet sportive/apo veprimtari të tjera argëtuese në UV?
17.Sa të kënaqur jeni me laboratorët/facilitetet kompjuterike në UV?
18. Sa të kënaqur jeni me bibliotekën në UV?
19. Sa të kënaqur jeni me sigurimin e literaturës në UV?
20. A e keni lexuar ndonjëherë Statutin e UV-së?
21.A e keni lexuar ndonjëherë Rregulloren e UV-së?
22. A keni dijeni për këshillat studentorë në UV?
23. Sa të informuar jeni për të drejtat dhe detyrimet si studentë në UV?
24. Sa të informuar jeni për të drejtën për të ankimuar vlerësimet tuaja?
25. Sa shpesh e vizitoni faqen Web të UV-së?
26.Nga 1-5, sa të kënaqur jeni me sekretaritë mësimore të UV-së?
Aspak i kenaqur
Shume i kenaqur
27. Krahasuar me pritshmeritë tuaja, nga 1-5 sa të kënaqur jeni me programet e studimit që jeni duke ndjekur në UV ?
Aspak i kenaqur
Shume i kenaqur
28. Nga 1-5, sa u përgjigjen kërkesave të tregut të punës, programet e studimit që ofron UV ?
Aspak
Shume
29. Nga 1-5, sa të kënaqur jeni me transparencën e UV?
Aspak i kenaqur
Shume i kenaqur
30. Nga 1-5, sa të kënaqur jeni në përgjithësi nga UV?
Aspak i kenaqur
Shume i kenaqur
31. Cfarë sugjeroni për përmirësim në UV?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms