Forme Aplikimi - Professional Diploma in Digital Marketing


Digital Marketing Institute (DMI) është standardi global i certifikimit në marketing digjital.

Pas 60 shteteve, dhe certifikimit të më shumë profesionistëve se çdo institucion tjetër në botë, DMI vjen edhe në Kosovë, për të hapur dyer të reja punësimi dhe ngritje në karrierë për marketerët digjital.
DMI në Kosovë ofron pesë Diploma Profesionale në:

- Digital Marketing
- Search Marketing
- Social Media Marketing
- Mobile Marketing
- Digital Strategy and Planning

Certifikohu në njërën nga profesionet më të reja në botë dhe siguro punësim në industrinë me zhvillimin më të shpejtë në Kosovë dhe në botë.

Diploma Profesionale ne Digital Marketing i ka 10 module dhe realizohet brenda 5 javeve . Cmimi për një diplomë profesionale (me 10 module), kushton 650 euro, 3 herë më lirë se certifikimi direkt në DMI në Irlandë. Ofrohet zbritje për grupe dhe studentë.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question