Ansökan om Kulturens Bildningsverksamhets kompetenscheck för ledare
Fyll i formuläret och tryck "Skicka" när du är klar.
För mer information om kriterier och stoppdatum för kompetenschecken, se http://www.kulturens.se/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=231
Vid frågor om ifyllande, kontakta kundservice@kulturens.se
Personnummer *
Your answer
Namn *
Your answer
c/o
anges bara om du använder c/o-adress
Your answer
Gatuadress *
Your answer
Postnummer *
Your answer
Ort *
Your answer
Telefonnummer där jag nås dagtid *
Gärna mobil
Your answer
E-post
För snabbare hantering och kommunikation
Your answer
Jag är ledare inom följande ämne/ämnen *
Ange endast det/de ämnen som du leder inom Kulturens Bildningsverksamhet
Your answer
Namn på fortbildningen jag vill gå *
Your answer
Namn på företaget/organisationen som anordnar fortbildningen *
Your answer
Datum då fortbildningen äger rum *
Om fortbildningen pågår längre än en dag, ange både start- och slutdatum
Your answer
Kostnader jag kommer att ha i samband med fortbildningen *
Om du beviljas kompetenscheck kommer vi att begära in kvitton på alla dina utgifter.
Your answer
KORT beskrivning av hur denna fortbildning är kopplad till ämnet jag är ledare för inom Kulturens *
Your answer
Information enligt Personuppgiftslagen (PUL) *
De personuppgifter som du lämnar vid anmälan använder vi dels för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som deltagare/kund, dels för att tillgodose de krav som våra bidragsgivare ställer. Om du inte vill ha fortsatt information om vår kommande verksamhet, ber vid dig att meddela oss skriftligen. Du har rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig och du har rätt att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort. De uppgifter som lämnas kommer enbart att hanteras inom ramen för Kulturens Bildningsverksamhet.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.