Ansökan om projekt- och evenemangsbidrag

Ung Media vill stötta nyskapande, vågade och utåtriktade projekt och evenemang som medlemsföreningarna ordnar. Därför har vi skapat en särskild bidragspott som vi kallar projekt- och evenemangsbidrag.

Bidraget kan sökas av Ung Medias medlemsföreningar för utåtriktad verksamhet som sträcker sig bortom det föreningen brukar jobba med. Det kan exempelvis handla om att arrangera ett mediakonvent, en fotoutställning eller en satsig radiosändning framför publik.

Ung Media försöker göra det så enkelt som möjligt att söka projekt- och evenemangsbidrag, därför vi har satt ihop det här formuläret. Det finns några enkla regler kring ansökan om projekt- och evenemangsbidrag.


REGLER
Bara medlemsföreningar i Ung Media kan söka projekt- och evenemangsbidrag.

Projekt- och evenemangsbidrag kan INTE sökas för föreningens vanliga verksamhet, exempelvis kan en radiostation inte söka projekt- och evenemangsbidrag för inköp av mick till radiostudion. Däremot kan de söka projekt- och evenemangsbidrag för att finansiera marknadsföringen av deras öppet hus-evenemang.

Om en förening söker projekt- och evenemangsbidrag till ett evenemang eller liknande så måste det vara öppet för allmänheten och utannonserat så att personer utanför föreningen får möjlighet att delta.

Ung Medias förbundsstyrelse beslutar vilka ansökningar som godkänns, avslås eller som behöver kompletteras, beslutet kan inte överklagas.

Förbundsstyrelsen kan ställa krav om motprestation som exempelvis dokumentering av projektet eller redovisning av vad stödet har gått till.

Maxbeloppet som kan sökas i projekt- och evenemangsbidrag är 25 000 kronor. Verkställande utskottet beslutar om ansökningar för 10 000 kronor eller mindre löpande, medan större ansökningar endast behandlas tre gånger om året. Närmsta deadline för ansökan är senast den 30 november.

TIPS NÄR DU ANSÖKER
Var kortfattad men skriv så pass utförligt att förbundsstyrelsen inte behöver be er inkomma med förtydliganden för att kunna godkänna er ansökan. Tänk på att förbundsstyrelsen inte är känner till alla omständigheter runt er förening eller ansökan. Ju tydligare en ansökan är desto snabbare kan ett beslut fattas och eventuella bidrag delas ut.

  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga
  Det här är en obligatorisk fråga