Anmälan Kulturens grundutbildning 2017

Välkommen till anmälan Kulturens Bildningsverksamhets samtliga grundutbildningar 2017.

Fyll i formuläret. Efter att du tryckt på "Skicka", kommer ett svarsmeddelande upp på skärmen. Detta är din bekräftelse på att din ansökan nått Kulturens. Om du inte får något svarsmeddelande, försök igen eller kontakta kundservice@kulturens.se

OBSERVERA att utbildningen omfattar 9 studietimmar (9x45 minuter) och att du måste vara aktiv i samtliga moment för att bli godkänd på utbildningen.

Hemlig adress/telefonnummer eller skyddad identitet? Skriv "hemligt" på de frågor du inte kan svara på.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question