BEBAN TUGAS STAF FTKW 2015
BAHAGIAN II - BEBAN PENGAJARAN (SKT & LNPT)

Wajaran SKT & LNPT UMK

DS45 kurang 3 Tahun = 45% ; DS45 Lebih 3 Tahun = 40% ; DS51/52 = 30% ;

DS 53/54 = 30% ; VK = 10% ; PENTADBIR AKADEMIK = 10% ; GURU BAHASA = 75%

KUANTITI PENGAJARAN (MAKSIMUM 20 MARKAH)

09 - 12 Jam Kredit / Semester = Pensyarah Gred 45, 51 dan 52
06 - 09 Jam Kredit / Semester = Pensyarah Gred VK, dan Gred 53 / 54 ; Penyelaras / Ketua yang dilantik di Peringkat Fakulti
03 - 06 Jam Kredit / Semester = Dekan / Timbalan Dekan / Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Jabatan / Ketua Program

KUALITI PENGAJARAN (MAKSIMUM 10 MARKAH) - Berdasarkan Penilaian Pengajaran oleh Pelajar, perlu diambil penilaian TERBAIK oleh pelajar

Purata Skor 5 = 10 Markah ; 4 - 4.9 = 9 Markah ; 3 - 3.- 3.9 = 8 ; 2 - 2.9 = 7 Markah

BAHAN PENGAJARAN (MAKSIMUM 10 MARKAH)

Folio PdP - kemaskini folio PdP mengikut ISO = 5 Markah
Garis panduan - Muatnaik semua Garis panduan Kursus = 5 Markah


BAHAGIAN III - PENYELIAAN (SKT & LNPT)

Wajaran SKT & LNPT UMK

DS45 kurang 3 Tahun = 10% ; DS45 Lebih 3 Tahun = 15% ; DS51/52 = 15% ;

DS 53/54 = 15% ; VK = 20% ; PENTADBIR AKADEMIK = 20% ; GURU BAHASA = NULL

KUANTITI PENYELIAAN (MAKSIMUM 12 MARKAH)

i) Penyelia Utama Pelajar Siswazah

VK - Pelajar 1 orang = 4 Markah
DS 53 / 54 - Pelajar 1 orang = 6 Markah
DS 51 / 52 - Pelajar 1 orang = 6 Markah

ii) Penyelia Bersama Pelajar Siswazah

VK - Pelajar 1 orang = 2 Markah
DS 53 / 54 - Pelajar 1 orang = 3 Markah
DS 51 / 52 - Pelajar 1 orang = 4 Markah
DS 45 - Pelajar 1 orang = 6 Markah

iii) Penyelia Projek pelajar Tahun Akhir

VK - Pelajar 1 orang = 1 Markah
DS 53 / 54 - Pelajar 1 orang = 1 Markah
DS 51 / 52 - Pelajar 1 orang = 1 Markah
DS 45 - Pelajar 1 orang = 1 Markah

KUALITI PENYELIAAN (MAKSIMUM 12 MARKAH)

i) Penyelia Utama Pelajar Siswazah

Pelajar telah membentangkan kertas cadangan = 2 Markah
Pelajar telah menyerahkan deraf akhir Tesis = 4 Markah
Bilangan pelajar siswazah bergraduat / tahun = 6 Markah

ii) Penyelia Bersama Pelajar Siswazah

Pelajar telah membentangkan kertas cadangan = 1 Markah
Pelajar telah menyerahkan deraf akhir Tesis = 2 Markah
Bilangan pelajar siswazah bergraduat / tahun = 3 Markah

iii) Penyelia Projek pelajar Tahun Akhir

Bilangan pelajar Pra Siswazah Bergraduat / Tahun ; 1 orang = 1 Markah ; 4 orang = 4 Markah

BAHAGIAN IV - PENYELIDIKAN (SKT & LNPT)

Wajaran SKT & LNPT UMK

DS45 kurang 3 Tahun = 10% ; DS45 Lebih 3 Tahun = 10% ; DS51/52 = 15% ;

DS 53/54 = 15% ; VK = 20% ; PENTADBIR AKADEMIK = 15% ; GURU BAHASA = NULL

KUALITI PENYELIDIKAN (MAKSIMUM 10 MARKAH - DALAM TAHUN YANG DINILAI)

i) Geran Luar

Ketua - 1 Geran = 10 Markah ; Ahli = 1 geran = 5 Markah

ii) Geran Dalaman

Ketua - 1 Geran = 5 Markah ; Ahli = 1 geran = 2.5 Markah

BAHAGIAN V - PENERBITAN (SKT & LNPT)

Wajaran SKT & LNPT UMK

DS45 kurang 3 Tahun = 10% ; DS45 Lebih 3 Tahun = 10% ; DS51/52 = 15% ;

DS 53/54 = 15% ; VK = 20% ; PENTADBIR AKADEMIK = 10% ; GURU BAHASA = NULL


KUALITI PENERBITAN (MAKSIMUM 10 MARKAH) - Jadual Kesetaraan Penerbitan kepada Jurnal Berwasit

1 Buku = 9.0 1 Bab dalam Buku = 3.0
1 Artikel Jurnal = 3.0 1 Suntingan Jurnal Buku = 2.0
1 Artikel Jurnal Antarabangsa Berwasit / Scorpus = 8.0 1 Artikel Jurnal ISI = 10.0

1 Monograph / Modul = 2.0 1 Paten = 3.0

Published Creative Works in Arts and / or Humanities Indexes

1 Skrip Drama = 3.0 1 Puisi = 0.5
1 Cerpen = 1.0 1 Antologi Puisi = 3.0
1 Novel = 5.0 1 Video / Interactive Content = 3.0

Published Creative Works

1 Designed Artifacts (Arts and / or Humanities Indexes) = 5.0
1 Persembahan Konsert = 5.0

1 Produk Kandungan Kreatif = 5.0

1 Skor muzik gubahan / Ciptaan asli = 2.0
(Jika diterbitkan dalam bentuk buku dan mengandungi lebih daripada 3 lagu) = 3.0

1 Rakaman muzik gubahan / Ciptaan asli = 2.0
(Jika diterbitkan dalam bentuk buku dan mengandungi lebih daripada 3 lagu) = 3.0

1 Archived Exhibition Antarabangsa = 2.0
1 Archived Exhibition Kebangsaan = 1.0

1 Penulisan Popular = 0.5
(artikel dalam akhbar, buletin, buletin pengembangan, majalah, blog yang diiktiraf)

1 Penerbitan dalam Majalah akademik dan Profesional = 0.5

1 Classified report / technical report Antarabangsa = 1.5
1 Classified report / technical report kebangsaan = 1.0

1 Kertas Polisi Antarabangsa = 1.5
1 Kertas Polisi Kebangsaan = 1.0

Penulisan Kertas Kerja Seminar = 0.5
Penyunting Buku Prosiding Seminar = 1.0

1 Harta Intelek (Copyrigt Software) = 2.0 (dalam tempoh 2 tahun)

1 Artikel jurnal yang telah dihantar ke penerbit dan diterima untuk penerbitan = 1.0
1 Cadangan penyelidikan yang dilluskan di peringkat Universiti = 1.0

KUALITI PENERBITAN (10 MARKAH)

Jurnal ISI = 5 markah x Artikel
Citation Index = 5 Markah x artikel
Berwasit / Scorpus = 3 markah x Artikel
Cetakan semula / Edisi Baru = 3 markah x Buku
Sebagai Buku Teks Pengajian Tinggi = 5 markah x buku
Sebagai Buku rujukan = 3 markah x Buku
Polisi Baru = 5 markah x 1 polisi
Harta Intelek = 5 markah x harta
Classified Report = 5 markah x laporan
Laporan penyelidikan = 2 markah x laporan

BAHAGIAN VI - KHIDMAT PROFESIONAL

DS45 KURANG 3 TAHUN (5%) ; DS45 LEBIH 3 TAHUN (5%) ; DS51/52 (5%) ; DS53/54 (5%) ; VK (10%) ; PENTADBIR AKADEMIK (10%) ; GURU BAHASA (5%) ;

PENGLIBATAN (10 MARKAH)

Perundingan - Antarabangsa (10) ; Kebangsaan (7) ; Universiti (5)
Pengembangan - Antarabangsa (5) ; Kebangsaan (4) ; Universiti (3)
Penasihat Projek - Antarabangsa (5) ; Kebangsaan (4) ; Universiti (3)
Pakar Rujuk - Antarabangsa (5) ; Kebangsaan (4) ; Universiti (3)
Penilai / Pemeriksa Dalam - Antarabangsa (-) ; Kebangsaan (-) ; Universiti (3)
Penilai / Pemeriksa Luar - Antarabangsa (10) ; Kebangsaan (7) ; Universiti (-)
Tugas Editor - Antarabangsa (10) ; Kebangsaan (7) ; Universiti (3)

PEMBENTANGAN PERSIDANGAN (10 MARKAH)

Antarabangsa - 5 markah / persidangan
Kebangsaan 3 markah / Persidangan
Pengerusi Antarabangsa - 3 Markah
Pengerusi Kabansgaan - 3 markah

KEANGGOTAAN DALAM JAWATANKUASA (10 MARKAH)

Pengerusi Antabangsa / kebangsaan - 10 markah / jawatankuasa
Pengerusi Universiti - 5 markah / jawatankuasa
Pengerusi fakulti / komuniti 3 markah / jawatankuasa
Ahli Antarabangsa - 5 markah / jawatankuasa
Ahli kebangsaan - 3 markah / jawatankuasa
AJK Peringkat Universiti - 2 markah / jawatankuasa
AJK Peringkat fakulti / Komuniti - 1 markah / jawatankuasa

TERMASUK PENGLIBATAN DALAM SEKTOR SWASTA, KERAJAAN, BADAN BERKANUN DLL

PENGIKTIRAFAN (10 MARKAH)

Pengiktirafan termasuk pelantikan sebagai pengadil Jurnal, Pengadil Kenaikan Pangkat, Pemeriksa Luar Program IPTA lain, Pengucap Utama, Anugerah Akademik / penyelidikan / Bintang Kebesaran , Pemeriksa Luar (tesis / program) dan sebagainya

Antarabangsa - 10
Kebangsaan = 7
Negeri = 5
Universiti / Fakulti = 3


BAHAGIAN VII - KUALITI PERIBADI

DS45 KURANG 3 TAHUN (10%) ; DS45 LEBIH 3 TAHUN (10%) ; DS51/52 (10%) ; DS53/54 (10%) ; VK (10%) ; PENTADBIR AKADEMIK (10%) ; GURU BAHASA (10%) ;

Komitmen - Kesungguhan, ketekunan, dedikasi dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas = 10 markah

Disiplin - Mempunyai daya kawal diri dari segi mental dan fizikal termasuk mematuhi peraturan, menepati masa, menunaikan janji dan bersifat sabar = 10 markah

Jalinan hubungan dan kerjasama - kebolehan mewujudkan suasana kerjasama yang harmoni dan mesra serta kebolehan menyesuaikan diri dalam semua keadaan = 10 markah


BAHAGIAN VIII - KEPIMPINAN

DS45 KURANG 3 TAHUN (5%) ; DS45 LEBIH 3 TAHUN (5%) ; DS51/52 (5%) ; DS53/54 (5%) ; VK (5%) ; PENTADBIR AKADEMIK (40%) ; GURU BAHASA (5%) ;

Ciri-ciri Kepimpinan (10 markah)
mempunyai wawasan, kebolehan membuat keputusan, menggerak dan memberi dorongan kepada pegawai ke arah pencapaian objektif organisasi

Dekan - 10
T. Dekan / T. Pengarah - 9
KJ / KP / Ketua Lab / Wakil pengurusan - 9
Penyelaras - 7
Lainlain Kepimpinan dalam universiti dan fakulti - 5
informal leader - 5

NO. STAF
Tuliskan dengan huruf BESAR
Your answer
NAMA PENUH STAF
Sila pilih daripada senarai yang disediakan.
EMEL
Your answer
NO. TEL (BIMBIT)
CONTOH : 019 - 986 9419
Your answer
NO. TEL (PEJABAT)
CONTOH : 019 - 986 9419
Your answer
JABATAN
Sila pilih daripada senarai yang disediakan.
FAKULTI
Sila Pilih daripada senarai yang disediakan.
SESI
Sila pilih daripada senarai yang disediakan.
JAWATAN HAKIKI
Sila pilih daripada senarai yangdisediakan.
JAWATAN PENTADBIRAN
Sila pilih daripada senarai yangdisediakan.
Required
BAHAGIAN A : BEBAN AKADEMIK
KOD & NAMA KURSUS 1
Sila pilih daripada senarai yang disediakan. Sila pilih TIDAK BERKAITAN jika kursus yang dikendalikan melebihi.
KOD & NAMA KURSUS 2
Sila pilih daripada senarai yang disediakan. Sila pilih TIDAK BERKAITAN jika ruangan kursus yang dikendalikan melebihi.
KOD & NAMA KURSUS 3
Sila pilih daripada senarai yang disediakan. Sila pilih TIDAK BERKAITAN jika ruangan kursus yang dikendalikan melebihi.
KOD & NAMA KURSUS 4
Sila pilih daripada senarai yang disediakan. Sila pilih TIDAK BERKAITAN jika ruangan kursus yang dikendalikan melebihi.
KOD & NAMA KURSUS 5
Sila pilih daripada senarai yang disediakan. Sila pilih TIDAK BERKAITAN jika ruangan kursus yang dikendalikan melebihi.