CVHT - BANG TONG HOP DANH GIA 2016.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ACDEFLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN
2
BẢNG TỔNG HỢP MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỐ VẤN HỌC TẬP
3
4
Học kỳ: II - Năm: 2016 - 2017
5
6
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp_Ngày nộpCông bố lịch tiếp sinh viênBB Bầu lại lớp trưởngEmail
7
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3ĐRL
8
1Võ Tấn KhoaCNTT2013
25/02/2017
khoavt@uit.edu.vn
9
2Tạ Thu ThủyCNTT2014
23/02/2017
23/02/2017
thuthuyt@uit.edu.vn
10
3Võ Ngọc TânCNTT2015
21/02/2017
tanvn@uit.edu.vn
11
4Phạm Thế SơnCNTT2016
23/02/2017
sonpt@uit.edu.vn
12
13
14
Học kỳ: I - Năm: 2016 - 2017
15
16
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp_Ngày nộpCông bố lịch tiếp sinh viênBB Bầu lại lớp trưởng
17
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3ĐRL
18
1Võ Tấn KhoaCNTT2013
21/9/2016
13/01/2017
1/11/2016_08/11/2016
21/9/2016
19
2Tạ Thu ThủyCNTT2014
14/9/2016
11/11/2016
13/12/2016
20/10/2016
13/12/2016
20
3Võ Ngọc TânCNTT2015
13/9/2016
10/11/2016
22/10/2016
21
4Phạm Thế SơnCNTT2016
28/9/2016
9/11/2016
14/12/2016
28/9/2016
22
23
Học kỳ: II - Năm: 2015 - 2016
24
25
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp Công bố lịch tiếp sinh viênCập nhật thông tin nợ học phí HKITham dựCập nhật thông tin nợ học phí HKIINhận xét báo cáo
26
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3HNSVĐRLHội nghị sinh viên cấp lớpHội nghị công tác sinh viênHội nghị sinh viên cấp trường
27
1Võ Tấn KhoaCNTT2013Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc4/3/2016
22/4/2016
29/6/2016
4/3/2016
21/3/2016
xxxxx
28
2Tạ Thu ThủyCNTT2014Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
29/3/2016
6/5/2016
14/6/2016
7/3/2016
24/3/2016
xxxxx
29
3
Nguyễn Văn Kiệt
CNTT2015Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
24/2/2016
23/3/2016
24/5/2016
8/6/2016
9/3/2016
23/3/2016
xxxx
30
31
Nộp trể
32
Học kỳ: I - Năm: 2015 - 2016
33
34
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp lần 1Ngày họp lớp lần 2Ngày họp lớp lần 3Tiếp sinh viênNhận xét báo cáo
35
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ môn
36
1Võ Tấn KhoaCNTT2013Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc11/9/2015
30/12/2015
20/1/2016
Chiều T2 Báo cáo có nêu lên nội dung công việc đã làm
37
2Tạ Thu ThủyCNTT2014Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
20/10/2015
30/11/2015
7/1/201613g30 - 15g00 T3 Báo cáo có nêu lên nội dung công việc đã làm
38
3
Nguyễn Văn Kiệt
CNTT2015Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
4/9/2015
14/12/2015
17/9/2015
17/12/2015
15/10/2015
28/12/2015
13g00 - 15g00 T3Báo cáo có nêu lên nội dung công việc đã làm
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
CNTT
HTTT
KTMT
KHMT
MMT&TT
CNPM
Sheet1