CVHT - BANG TONG HOP DANH GIA.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEFLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
BỘ MÔN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN
2
BẢNG TỔNG HỢP MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỐ VẤN HỌC TẬP
3
Học kỳ: II - Năm: 2017 - 2018
4
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp_Ngày nộpTham dự HNSV cấp khoaCông bố lịch tiếp sinh viênBB Bầu lại lớp trưởngEmailGhi chú
5
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3ĐRL
6
1Võ Tấn KhoaCNTT0001
25/3/2018
Thành lập từ 1/1/2018
7
2Tạ Thu ThủyCNTT20143/21/20185/25/201812/6/2018
21/3/2018
x
thuthuyt@uit.edu.vn
8
3Võ Ngọc TânCNTT20155/31/2018
13/3/2018
x
tanvn@uit.edu.vn
9
4Phạm Thế SơnCNTT20165/10/2018
15/3/2018
x
sonpt@uit.edu.vn
10
5
Nguyễn Thị Anh Thư
CNTT20173/22/20185/11/20185/25/201822/3/2018
32/ 108 sv tham dự
x
thunta@uit.edu.vn
11
12
Học kỳ: I - Năm: 2017 - 2018
13
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp_Ngày nộpCông bố lịch tiếp sinh viênBB Bầu lại lớp trưởngEmailGhi chú
14
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3ĐRL
15
1Võ Tấn KhoaCNTT0001Thành lập từ 1/1/2018
16
2Võ Tấn KhoaCNTT201312/9/2017
khoavt@uit.edu.vn
Thôi nhiệm vụ, giải thể lớp từ 31/12/2017
17
3Tạ Thu ThủyCNTT2014
21/10/2017
15/11/2017
9/12/2017
15/9/2017
thuthuyt@uit.edu.vn
18
4Võ Ngọc TânCNTT201512/9/2017tanvn@uit.edu.vn
19
5Phạm Thế SơnCNTT20165/10/20178/12/201712/9/2017sonpt@uit.edu.vn
20
6
Nguyễn Thị Anh Thư
CNTT2017
20/9/2017
14/12/2017
21/12/2017
17/8/2017
21
Học kỳ: II - Năm: 2016 - 2017
22
23
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp_Ngày nộpCông bố lịch tiếp sinh viênBB Bầu lại lớp trưởngEmail
24
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3ĐRL
25
1Võ Tấn KhoaCNTT2013
25/02/2017
khoavt@uit.edu.vn
26
2Tạ Thu ThủyCNTT2014
23/02/2017
11/4/20172/6/2017
23/02/2017
thuthuyt@uit.edu.vn
27
3Võ Ngọc TânCNTT2015
23/5/2017
21/02/2017
tanvn@uit.edu.vn
28
4Phạm Thế SơnCNTT2016
25/5/2017
23/02/2017
sonpt@uit.edu.vn
29
30
31
Học kỳ: I - Năm: 2016 - 2017
32
33
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp_Ngày nộpCông bố lịch tiếp sinh viênBB Bầu lại lớp trưởng
34
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3ĐRL
35
1Võ Tấn KhoaCNTT2013
21/9/2016
13/01/2017
1/11/2016_08/11/2016
21/9/2016
36
2Tạ Thu ThủyCNTT2014
14/9/2016
11/11/2016
13/12/2016
20/10/2016
13/12/2016
37
3Võ Ngọc TânCNTT2015
13/9/2016
10/11/2016
22/10/2016
38
4Phạm Thế SơnCNTT2016
28/9/2016
9/11/2016
14/12/2016
28/9/2016
39
40
Học kỳ: II - Năm: 2015 - 2016
41
42
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp Công bố lịch tiếp sinh viênCập nhật thông tin nợ học phí HKITham dựCập nhật thông tin nợ học phí HKIINhận xét báo cáo
43
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ mônLần 1Lần 2Lần 3HNSVĐRLHội nghị sinh viên cấp lớpHội nghị công tác sinh viênHội nghị sinh viên cấp trường
44
1Võ Tấn KhoaCNTT2013Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc4/3/2016
22/4/2016
29/6/2016
4/3/2016
21/3/2016
xxxxx
45
2Tạ Thu ThủyCNTT2014Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
29/3/2016
6/5/2016
14/6/2016
7/3/2016
24/3/2016
xxxxx
46
3Nguyễn Văn KiệtCNTT2015Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
24/2/2016
23/3/2016
24/5/2016
8/6/2016
9/3/2016
23/3/2016
xxxx
47
48
Nộp trể
49
Học kỳ: I - Năm: 2015 - 2016
50
51
STTMức độ đánh giá Ngày họp lớp lần 1Ngày họp lớp lần 2Ngày họp lớp lần 3Tiếp sinh viênNhận xét báo cáo
52
Họ và tênLớpCVHTKhoa/Bộ môn
53
1Võ Tấn KhoaCNTT2013Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc11/9/2015
30/12/2015
20/1/2016
Chiều T2 Báo cáo có nêu lên nội dung công việc đã làm
54
2Tạ Thu ThủyCNTT2014Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
20/10/2015
30/11/2015
7/1/201613g30 - 15g00 T3 Báo cáo có nêu lên nội dung công việc đã làm
55
3Nguyễn Văn KiệtCNTT2015Hoàn thành xuất sắcHoàn thành xuất sắc
4/9/2015
14/12/2015
17/9/2015
17/12/2015
15/10/2015
28/12/2015
13g00 - 15g00 T3Báo cáo có nêu lên nội dung công việc đã làm
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
CNTT
HTTT
CNPM
KTMT
KHMT
MMT&TT
Sheet1
 
 
Main menu