1a Jornada de coordinadors i tutors de pràctiques

Dia: 10 de maig
Hora: de 17.30 h a 21.00 h
Lloc: Auditori de la Facultat d’Educació, Terré, 11-19, UIC Bareclona
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Protecció de dades

  PROTECCIÓ DE DADES. En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, informem que les dades de caràcter personal s'incorporen en un fitxer automatitzat de la UIC amb la finalitat d'utilitzar-les per a comunicacions periòdiques. La persona interessada pot exercir, respecte a les seves dades, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una carta a la Universitat Internacional de Catalunya (Immaculada, 22 - 08017 Barcelona) o un correu electrònic a datos@uic.es. Qui subscriu assumeix les normes de convivència i el règim disciplinari dels estudiants, d'acord amb la normativa vigent aprovada i publicada a la Universitat.