מיפוי ועדות השמה מחוז הצפון- לקראת תשע"ו

טופס זה מיועד לקלוט החלטות של וועדות השמה לחינוך המיוחד של מחוז הצפון.

יש להקפיד על מילוי מדוייק של המידע.

אין למסור פרטים מזהים על התלמיד למעט מספר תעודת הזיהוי ותאריך הלידה

השאלות המסומנות בכוכבית (*) - הן שאלות חובה

  פרטי הוועדה

  This is a required question

  פרטי המוסד החינוכי

  This is a required question

  פרטי התלמיד

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  החלטות הוועדה

  This is a required question

  לתלמיד מופנה - נא לציין הלקויות - לתלמיד שאינו מופנה דלג על השאלות הבאות ועבור להערות לשיבוץ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  סוף הדיווח - נא להקיש על Submit ולהמתין לאישור