Đăng ký Khóa học quảng cáo Google Adwords chuyên sâu

Tư vấn Hotline: 0902.936.936 - 0902.885.886

- Thời gian học: linh động .
- Thời lượng :Học 2 buổi hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm trong vòng 12 tháng .

HỌC PHÍ :1,300,000 VNĐ
Chuyển khoản Ngân hàng VIETCOM BANK
Ngân hàng VietCombank CN Sóng Thần
Chủ TK: Vũ Hải Đăng
Số TK: 046.1000.885.886
Nội dung chuyển : Khoa hoc Adwrods + Ho Va Ten + SĐT ( Ví dụ : Khoa hoc adwords Nguyen Van A 0902999999 )

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question