การเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(3) สพป. ตรัง เขต 1
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง ต่อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อโรงเรียน
Your answer
1) งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนมีความเพียงพอ เหมาะสม
2) งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนทำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น
3) งบประมาณที่รัฐบาลสนับสนุนทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
4) รูปแบบการสนับสนุนงบประมาณโดยการจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ปกครองเพื่อซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสม
5) การจัดหาเครื่องแบบและอุปกรณ์นักเรียนมีสะดวก รวดเร็ว
6) การแสดงหลักฐานในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
7) นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ทันก่อนเปิดภาคเรียน
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of trang1. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms