ลงทะเบียนขอเข้าสอบซ้ำซ้อน
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
รหัสนักศึกษา *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อได้) xx-xxxx-xxxx *
Your answer
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษามีตารางสอบซ้ำซ้อน
กรุณาอ่าน!!!

1. ห้องสอบ สำหรับการสอบซ้ำซ้อนคือ ห้อง A304
2. เวลาสอบ ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาสอบใหม่จากประกาศที่แจ้งหรือ หน้า Home ของระบบทะเบียน (REG) หากวิชาใดปรากฏช่วง เวลาสอบ “ตามปกติ” ให้ยึดวันเวลาสอบและห้องสอบ ในระบบทะเบียน (REG)
3. ให้นักศึกษาปิดโทรศัพท์มือถือและนำมาฝากไว้ที่กรรมการคุมสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อสอบเสร็จสิ้นทุกรายวิชาแล้ว
4. ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำในระหว่างสอบ แต่จะอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้หลังจากที่เสร็จสิ้นการสอบ แต่ละรายวิชาและให้รีบกลับมาที่ห้องสอบทันที (หากเกิน 10 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
5. ห้าม นักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ แม้ว่าจะทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ตาม
6. ให้นักศึกษาจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้พร้อม สำหรับพักรับประทานอาหารกลางวัน เพราะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าจะสอบเสร็จสิ้นทุกรายวิชาแล้ว
7. เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ต้องใช้อ่านทบทวน ให้เตรียมให้พร้อมไม่ควรเก็บ/บันทึกไว้ในโทรศัพท์ เพราะทางห้องสอบไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ระหว่างทำการสอบ จนกว่าจะทำการสอบเสร็จทุกรายวิชา

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thai-Nichi Institute of Technology. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms