ลงทะเบียนขอเข้าสอบซ้ำซ้อน
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
รหัสนักศึกษา *
Your answer
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ติดต่อได้) xx-xxxx-xxxx *
Your answer
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษามีตารางสอบซ้ำซ้อน
กรุณาอ่าน!!!

1. ห้องสอบ สำหรับการสอบซ้ำซ้อนคือ ห้อง A304
2. เวลาสอบ ให้นักศึกษาตรวจสอบเวลาสอบใหม่จากประกาศที่แจ้งหรือ หน้า Home ของระบบทะเบียน (REG) หากวิชาใดปรากฏช่วง เวลาสอบ “ตามปกติ” ให้ยึดวันเวลาสอบและห้องสอบ ในระบบทะเบียน (REG)
3. ให้นักศึกษาปิดโทรศัพท์มือถือและนำมาฝากไว้ที่กรรมการคุมสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อสอบเสร็จสิ้นทุกรายวิชาแล้ว
4. ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำในระหว่างสอบ แต่จะอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้หลังจากที่เสร็จสิ้นการสอบ แต่ละรายวิชาและให้รีบกลับมาที่ห้องสอบทันที (หากเกิน 10 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
5. ห้าม นักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ แม้ว่าจะทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ตาม
6. ให้นักศึกษาจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้พร้อม สำหรับพักรับประทานอาหารกลางวัน เพราะไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบจนกว่าจะสอบเสร็จสิ้นทุกรายวิชาแล้ว
7. เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ต้องใช้อ่านทบทวน ให้เตรียมให้พร้อมไม่ควรเก็บ/บันทึกไว้ในโทรศัพท์ เพราะทางห้องสอบไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ระหว่างทำการสอบ จนกว่าจะทำการสอบเสร็จทุกรายวิชา

วันที่มีตารางสอบซ้อน *
MM
/
DD
/
YYYY
ช่วงเวลาที่มีตารางสอบซ้อน *
นักศึกษามีสอบในรายวิชาภาษาญี่ปุ่น (JPN*, JBJ*) *
*กรณี มีสอบต่อ (เมื่อสอบเสร็จให้แจ้งอาจารย์คุมห้องสอบให้โทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ให้ไปรับเพื่อมายังห้องสอบซ้อน)
รายวิชาที่มีตารางสอบซ้อน *
*ระบุรหัสวิชาให้ครบทุกวิชา ที่มีการสอบซ้อนกันในวันนั้น
Your answer
ข้อตกลงในการเข้าห้องสอบซ้ำซ้อน
ให้คลิก "ยอมรับ" หรือ "รับทราบ" เพื่อยืนยันและปฏิบัติตามข้อตกลงก่อนเข้าห้องสอบ
1. ห้องสอบซ้อน คือ ห้อง A304 *
Required
2. ให้นักศึกษาปิดโทรศัพท์มือถือพร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วนำมาฝากไว้ที่กรรมการคุมสอบ โดยนักศึกษาจะได้รับคืนเมื่อสอบเสร็จสิ้น ทุกรายวิชาแล้ว *
Required
3. ห้าม นักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 45 นาที นับจากเวลาเริ่มสอบ แม้ว่าจะทำข้อสอบเสร็จแล้วก็ตาม *
Required
4. ไม่อนุญาต ให้นักศึกษาเข้าห้องน้ำในระหว่างสอบ แต่จะอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้หลังจากที่เสร็จสิ้นการสอบ แต่ละรายวิชาและให้รีบกลับมาที่ห้องสอบทันที (หากเกิน 10 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ) *
Required
5.ไม่เก็บ/บันทึก เอกสารที่ต้องใช้ในการอ่านสอบไว้ในโทรศัพท์มือถือ *
Required
6. ให้นักศึกษาจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้พร้อม สำหรับพักรับประทานอาหารกลางวัน *
ไม่อนุญาตให้ลงไปซื้อ หากเข้าห้องสอบทำการสอบแล้ว
Required
7. นักศึกษาที่มีสอบ JPN* ทุกวิชา เมื่อสอบเสร็จห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับ หรือให้ อ.โทรแจ้งทางวิชาการ เพื่อให้ไปรับและนำส่งห้องสอบซ้อน *
* ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบ หากไม่มีเจ้าหน้าที่นำมาส่งที่ห้องสอบซ้อน
Required
8. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย *
Required
หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ งานการเรียนการสอน ห้อง A116
โทร. 02-7632600 ต่อ 2504 และ 2646-2648
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Thai-Nichi Institute of Technology. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms