Меморандум про партнерство та співробітництво «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції»
про партнерство та співробітництво щодо посилення спроможності представників інститутів громадянського суспільства оцінювати внесок народних депутатів України у вирішенні проблем та питань на місцевому рівні, що потребують фінансування із державного бюджету або потребують втручання народних депутатів без необхідності фінансування, задля реагування на ризики політичної корупції в діяльності народних депутатів України

визнаючи необхідність:
- узгодження суспільного порядку денного у порядку денному народних депутатів України;
- впровадження системного підходу до запобігання ризикам політичній корупції в діяльності народних депутатів України;
- публічних консультацій щодо узгодження проблем та питань на місцевому рівні, що потребують фінансування з державного бюджету та втручання народного депутата;
- підвищення спроможності та ефективності роботи інститутів громадянського суспільства щодо оцінювання ризиків політичної корупції, здійснення моніторингу та оцінювання внеску народних депутатів у вирішенні проблем на місцевому, районному, обласному та національному рівнях.

прагнучи поєднати зусилля з метою:
- запровадження системних підходів до визначення пріоритетності проблем виборчих округів на основі аналізу проблем та питань суспільного порядку денного на місцевому рівні при формуванні порядків денних народних депутатів України;
- здійснення оцінювання внеску народних депутатів України у вирішення проблем на місцевому рівні;
- підвищення ефективності попередження ризиків політичної корупції в діяльності народних депутатів України;
- налагодження вертикальної та горизонтальної співпраці між громадськими організаціями, ініціативними групами, експертами, народними депутатами України та депутатами місцевих рад в рамках формування та впровадження політичного порядку денного без ризиків політичної корупції,

уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво з метою:
1) забезпечити відображення пріоритетів суспільного порядку денного у порядку денному народних депутатів України;
2) об’єднати зусилля щодо здійснення моніторингу та оцінювання внеску народних депутатів у вирішення проблем на місцевому, районному, обласному та національному рівнях;
3) забезпечити інформування виборців про внесок народних депутатів у вирішення проблем на місцевому, районному, обласному та національному рівнях;
4) впровадити системний підхід до запобігання політичній корупції в діяльності народних депутатів України;
5) використовувати методику оцінювання внеску народних депутатів у вирішенні проблем виборчого округу та округів, за якими закріпленні народні депутати України, що розроблена Фундацією «Відкрите суспільство» в рамках проекту «Громадський моніторинг виділення фондів для округу» в рамках Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» та виконується Фондом Східна Європа;
6) дотримуватись вимог Закону України “Про запобігання корупції” в частині формування, затвердження, виконання та здійснення незалежного громадського моніторингу антикорупційної політики та допомоги народним депутатам України адекватно та оперативно реагувати на виявленні ризики політичної корупції;
підвищувати спроможність та ефективність роботи громадських активістів, журналістів та експертів щодо оцінювання внеску народних депутатів у вирішенні проблем на місцевому рівні та попередження політичної корупції;
7) координувати та сприяти прийняттю погоджених пропозицій громадських організацій та експертів до змісту політичного порядку денного народних депутатів України;
8) сприяти підтримці ініціатив щодо підвищення прозорості, підзвітності та доброчесності діяльності народних депутатів України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Фундація «Відкрите суспільство» координуватиме та здійснюватиме інформаційне та консультативно-методичне супроводження учасників партнерства. Обмін інформацією між Сторонами відповідно до цього Меморандуму здійснюватиметься за власною ініціативою або на запит однієї із Сторін.
2. Додатки до Меморандуму є його невід’ємною частиною.
3. З метою конкретизації напрямів та механізмів співпраці між Сторонами в рамках Меморандуму можуть укладатися окремі угоди та протоколи, в тому числі із залученням третіх осіб. Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід’ємну частину.
4. Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, узгодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, може бути створено Робочу групу, до якої мають увійти уповноважені представники Сторін.
5. Кожна зі Сторін, за необхідності, виступатиме з ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму.
6. Меморандум укладено українською мовою у кількості примірників, що дорівнює кількості сторін, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму є автентичним та має однакову юридичну силу.
7. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту його припинення за угодою Сторін.
8. З моменту набрання чинності цей Меморандум залишається відкритим для підписання з боку народних депутатів та їх помічників, депутатів місцевих рад та їх помічників, міжнародних організацій та проектів технічної допомоги, експертів, бізнес асоціацій, профільних експертних та активістських громадських організацій.


Я приєднуюся до МЕМОРАНДУМУ про партнерство «Порядок денний народних депутатів України без ризиків політичної корупції»

Прізвище, Ім'я, по-Батькові *
Your answer
Сфера діяльності *
Your answer
Місто *
Your answer
Електронна пошта *
Your answer
Контактний телефон
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms