แบบประเมินความพึงพอใจของงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ชื่องาน /โครงการ *
Your answer
ฝ่าย /หมวด /งาน *
Your answer
กลุ่มบริหารงาน *
ผู้รับผิดชอบโครงการ *
Your answer
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน *
MM
/
DD
/
YYYY
โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับการดำเนินงาน/โครงการของท่านไม่มีชื่อ
5 -มากที่สุด 4 - มาก 3 - ปานกลาง 2 - พอใช้ 1 - น้อย
*
5
4
3
2
1
1. งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอ
2. จำนวนบุคลากรหรือผู้ดำเนินการมีความเหมาะสม
3. ความร่วมมือในการดำเนินการของผู้ร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
4. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสม
5. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการมีความเหมาะสม
6. ขั้นตอนกระบวนการในการทำงานตามงาน / โครงการ
7. ระยะเวลาดำเนินการมีความเหมาะสม
8. เครื่องมือวัดความสำเร็จของงาน / โครงการมีความเหมาะสม
9. เกณฑ์วัดความสำเร็จของงาน / โครงการมีความเหมาะสม
10. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ
11. ผลการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ
12. ผลจากการดำเนินงานที่นักเรียนและโรงเรียนได้รับ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ลงชื่อผู้ประเมิน (พิมพ์ชื่อผู้ประเมิน) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms