ทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยแรงและการเคลื่อนที่ 30 ข้อ
เลือกคำตอบที่ถุกต้องเพียงตัวเลือกเดียว
ตัวชี้วัด ม.3/1-3 สาระที่ 4 มาตรฐาน ว 4.1 และตัวชี้วัด ม.3/1-6 สาระที่ 4 มาตรฐาน ว 4.2
สำรวจตัวเองว่ามีพื้นฐานเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด
MM
/
DD
/
YYYY
ห้องที่เรียนในระดับชั้น ม.3
เลขที่
Your answer
ชื่อ สกุล
Your answer
1.จากการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดแถบกระดาษลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1 วินาที เคาะได้ 50 ครั้ง แต่ละ 1 ช่วงจุดใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากับ 1/50 วินาที จุด A ถึง B เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 cm จุด B ถึง C เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 2 cm จุด C ถึง D เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 3 cm ระยะทาง จาก AD เท่ากับกี่ m
1 point
2.ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากตำแหน่ง B ไป D เท่ากับกี่วินาที
1 point
3.ความเร็วของวัตถุที่เปลี่ยนไปต่อหน่วยเวลา เรียกว่าอะไร 1. การกระจัด 2. ความเร็ว 3. อัตราเร็ว 4. ความเร่ง
1 point
4.การทดลองให้ถุงทรายตกลงสู่พื้นอย่างอิสระ ด้วยความเร่งประมาณกี่เมตร/วินาทีกำลังสอง
1 point
5.จากการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดแถบกระดาษลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1 วินาที เคาะได้ 50 ครั้ง แต่ละ 1 ช่วงจุดใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากับ 1/50 วินาที จุด A ถึง B เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 cm จุด B ถึง C เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 2 cm จุด C ถึง D เคลื่อนที่ได้ระยะทาง 3 cm จงหาอัตราเร็ว ณ ตำแหน่ง C (VC)
2 points
6.นักเรียนเดินทางด้วยความเร็วคงที่ออกจากบ้านไปร้านค้าเป็นระยะทาง 30 m ใช้เวลา 20 วินาที และเดินทางกลับ ใช้เวลา 30 วินาที จงหาอัตราเร็วเฉลี่ย จากบ้านไปร้านค้าในหน่วย m/s
1 point
7.เดินไปป้ายรถเมล์ด้วยความเร็ว 2 km/hr โดยใช้เวลาเดินทาง 30 นาที เดินขึ้นรถเมล์ไปห้างสรรพสินค้า ซึ่งรถวิ่งด้วยความเร็ว 54 km/hrเป็นเวลา 10 นาที จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง ในครั้งนี้ในหน่วย km/hr
1 point
8.กิจกรรมใดที่พิสูจน์ว่าแรงทุกแรงจะเกิดขึ้นเป็นคู่เสมอ คือ แรงกิริยา – แรงปฏิกิริยา 1. ด.ช.ขาวแจวเรือทำให้เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 2. ในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร นักวิ่งทุกคนพุ่งออกจากจุดเริ่มต้นด้วยความเร็วสูง 3. รถแท็กซี่กำลังจอดรถเพื่อรับผู้โดยสาร 4. ลุงบุญมีเข็นรถที่บรรทุกสิ่งของไปตามถนนที่ขรุขระจึงต้องออกแรงเพิ่ม
1 point
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา 1. ทุกแรงกิริยาที่กระทำต่อวัตถุ จะต้องเกิดแรงปฏิกิริยาขนาดเท่ากัน แต่ทิศทางตรงข้ามเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ 2. แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา เกิดขึ้นทั้งในสภาพหยุดนิ่ง และเคลื่อนที่ 3. แรงกิริยา และแรงปฏิกิริยามีขนาดไม่เท่ากัน แต่เกิดขึ้นพร้อมกัน และมีทิศทางตรงกันข้ามกัน 4. แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาจะกระทำต่อวัตถุคนละก้อน และแรงทั้งสองอาจเกิดขึ้นได้แม้วัตถุทั้งคู่ไม่สัมผัสกัน
1 point
10. ถ้าดีดลูกบอลออกไปในแนวระดับจากพื้นโต๊ะ การเคลื่อนที่ของลูกบอลเป็นแบบใด 1. การเคลื่อนที่ในแนวตรง 2. การเคลื่อนที่แบบวงกลม 3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 4. การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
1 point
11. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง ลูกบอลจะเคลื่อนเร็วขึ้น หรือช้าลง ขณะเคลื่อนที่ขึ้น และเคลื่อนที่ลง 1. ขณะเคลื่อนที่ขึ้น ความเร็วจะลดลง 2. ขณะเคลื่อนที่ขึ้นความเร็วจะเพิ่มขึ้น 3. ขณะเคลื่อนที่ลง ความเร็วจะลดลง 4. ขณะเคลื่อนที่ลง ความเร็วจะเพิ่มขึ้น
1 point
12. ถ้าโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง ทำไมลูกบอลจึงเคลื่อนที่ตกลงสู่พื้นโลก 1. เพราะแรงต้านอากาศ 2. เพราะแรงโน้มถ่วงของโลก 3. เพราะแรงเสียดทาน 4. เพราะแรงพยุง
1 point
13. ความเร่งของลูกบอลขณะโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่ง ขณะเคลื่อนที่ขึ้น และเคลื่อนที่ลง เป็นอย่างไร ตามลำดับ 1. ความเร่งเท่ากัน 2. ความเร่งไม่ไม่กันจะลดลง และเพิ่มขึ้น 3. ความเร่งไม่เท่ากันจะเพิ่มขึ้นและลดลง 4. เท่ากับ 10 เมตร/วินาทียกกำลังสอง
1 point
14. ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตน์ 1. การยิงจรวดขวดน้ำ 2. วิ่งทางตรง 100 เมตร 3. การแกว่งของชิงช้า 4. ชิงช้าสวรรค์
1 point
15. ปล่อยลูกปิงปองเหนือพื้นโต๊ะ การเคลื่อนที่ของลูกปิงปองขณะกระทบมีแรงอะไรเกิดขึ้นบ้าง 1. แรงดึงดูดของโลก 2. แรงต้านอากาศ 3. แรงที่ลูกปิงปองกระทบพื้น 4. แรงที่พื้นกระทำกับลูกปิงปอง 5. แรงเสียดทาน 6. แรงพยุง
1 point
16. แรงใดเป็นแรงกิริยา และแรงปฏิกิริยา ตามลำดับ เมื่อปล่อยลูกปิงปองเหนือพื้นโต๊ะให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่กระทบพื้น 1. แรงดึงดูดของโลก 2. แรงต้านอากาศ 3. แรงที่ลูกปิงปองกระทบพื้น 4. แรงที่พื้นกระทำกับลูกปิงปอง 5. แรงเสียดทาน 6. แรงพยุง
1 point
17. ใช้เชือกเส้นเล็กๆ ที่มีมวลน้อยมาก ผูกติดกับถุงทราย แล้วออกแรงดึงให้ถุงทรายเคลื่อนที่บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน ให้ f1 เป็นแรงที่มือดึงเชือก f2 เป็นแรงที่เชือกดึงมือ f3 เป็นแรงที่เชือกดึงถุงทราย f4 เป็นแรงที่ถุงทรายดึงเชือก ข้อใดเป็นแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา 1. f1f2 2. f3f4 3. f1f3 4. f2f4
1 point
18. ชั่งก้อนดินน้ำมันในอากาศ ชั่งก้อนดินน้ำมันขณะจมน้ำครึ่งก้อน ชั่งก้อนดินน้ำมันขณะจมทั้งก้อน น้ำหนักที่ได้ตรงตามข้อใด ตามลำดับ 1. ชั่งในอากาศมีน้ำหนักน้อยที่สุด 2. ชั่งในน้ำทั้งก้อนน้ำหนักมากที่สุด 3. ชั่งในอากาศมีน้ำหนักมากที่สุด 2. ชั่งในน้ำทั้งก้อนน้ำหนักน้อยที่สุด
1 point
19. เพราะเหตุใดน้ำหนักของก้อนดินน้ำมันที่ชั่งในน้ำ กับที่ชั่งในอากาศจึงไม่เท่ากัน 1. เพราะมีแรงของของเหลวที่กระทำกับก้อนดินน้ำมัน 2. เพราะมีแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อก้อนดินน้ำมัน 3. เพราะมีแรงพยุง 4. เพราะมีแรงเสียดทาน
1 point
20. "หย่อนก้อนดินน้ำมันให้แทนที่น้ำแล้วชั่งน้ำหนักของน้ำล้นออกมาเปรียบเทียบกับผลต่างของน้ำหนักก้อนดินน้ำมันที่ชั่งในอากาศและชั่งในน้ำ ผลเป็นอย่างไร 1. น้ำหนักของน้ำล้นมีค่าน้อยกว่าผลต่าง 2. น้ำหนักของน้ำล้นมีค่ามากกว่าผลต่าง 3. น้ำหนักของน้ำล้นมีใกล้เคียงกับผลต่าง 4. มีค่าไม่แน่นอน"
1 point
21. วางถุงทรายบนพื้นโต๊ะ โดยที่ยังไม่ออกแรงดึงถุงทรายแรงลัพธ์เท่ากับเท่าใด และมีแรงใดกระทำต่อถุงทรายบ้างตามลำดับ 1. แรงลัพธ์เท่ากับศูนย์ 2. แรงลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์ 3. แรงดึงถุงทราย 4. แรงโน้มถ่วงของโลก 5. แรงที่พื้นกระทำต่อถุงทราย 6. แรงต้านการเคลื่อนที่ของถุงทราย
1 point
22. ขณะออกแรงดึง แต่ถุงทรายไม่เคลื่อนที่ แรงลัพธ์เท่ากับเท่าใดและมีแรงใดกระทำต่อถุงทรายบ้างตามลำดับ 1. แรงลัพธ์เท่ากับศูนย์ 2. แรงลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์ 3. แรงดึงถุงทราย 4. แรงโน้มถ่วงของโลก 5. แรงที่พื้นกระทำต่อถุงทราย 6. แรงต้านการเคลื่อนที่ของถุงทราย
1 point
23. ออกแรงดึงถุงทรายให้เคลื่อนที่ 1. ขณะที่ถุงทรายหยุดนิ่ง 2. จนถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่ และ3. ถุงทรายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว แรงที่เกิดขึ้นมากที่สุด และน้อยที่สุดตามลำดับเป็นไปตามข้อใด
1 point
24. ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทาน 1. ลักษณะพื้นผิว 2. น้ำหนักของวัตถุ 3. แรงโน้มถ่วงของโลก 4. แรงเสียดทาน
1 point
25. สิ่งประดิษฐ์ข้อใดในชีวิตประจำวันไม่ใช้หลักการของโมเมนต์ 1. กรรไกร 2. เครื่องชั่งสปริง 3. เครื่องชั่งสองแขน 4. ตะเกียบ
1 point
26. วัตถุบนตาชั่งทำให้ตาชั่งสมดุล บนจานด้านซ้ายมีก้อนมวล 1 kg และอิฐครึ่งก้อน บนจานด้านขวามีอิฐหนึ่งก้อน มวลของอิฐหนึ่งก้อนมีค่าเท่าใด
1 point
27. คานอันหนึ่งมีน้ำหนักสม่ำเสมอยาว 1 เมตร วางอยู่บนที่รองรับตรงจุดกึ่งกลาง มีวัตถุหนัก 10 20 และ 30 นิวตัน ที่ตำแหน่งปลายคานด้านซ้าย ที่ 20 cm และที่ปลายคานด้านขวา ตามลำดับ นักเรียนต้องวาดรูปจำลองโจทย์ก่อนตอบ จงหาว่าต้องนำวัตถุ หนัก 16 นิวตันแขวนที่ตำแหน่งใด (cm) คานจึงจะอยู่ในแนวระดับ(สมดุล)
1 point
Captionless Image
28. นักเรียนหญิงคนหนึ่งวิ่ง 60 เมตร ใช้เวลา 12 วินาที จงหา อัตราเร็วในหน่วยเมตรต่อวินาที
1 point
29. แท่งเหล็กรูปลูกบาศก์ มีปริมาตร 0.001 ลูกบาศก์เมตรจมอยู่ในน้ำ ซึ่งมีความหนาแน่น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จงหา ขนาดของแรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อแท่งเหล็กเท่ากับกี่นิวตัน กำหนดค่า g เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง
1 point
30. ล้อวงหนึ่งสามารถหมุนรอบแกนได้อย่างอิสระ ถ้ามีแรง 2 แรง ที่อยู่ในระนาบเดียวกันกับการหมุนของล้อขนาดเท่ากัน คือ 5 นิวตัน มากระทำกับวงล้อ เวกเตอร์ที่กระทำต่อล้อ ดังภาพ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1 point
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms