แบบทดสอบหน่วยย่อยที่ 1 ผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด : ม.3/1 ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดทานจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
จุดประสงค์การเรียนรู้ ทดลองและอธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุ
ห้องเรียนของนักเรียน
พิมพ์เลขที่ ชื่อ สกุล นักเรียน
Your answer
จากการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ติดแถบกระดาษลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1 วินาที เคาะได้ 50 ครั้ง แต่ละ 1 ช่วงจุดใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากับ 1/50 วินาที ดังภาพแถบกระดาษใช้ตอบคำถาม ข้อ 1-9
แถบกระดาษลากผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
1. จากข้อมูลบนแถบกระดาษจงหาระยะทาง จาก AE
1 point
2. จากข้อมูลบนแถบกระดาษ จงหาการกระจัด จาก AF
1 point
3. เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากตำแหน่ง B ไป E เท่ากับเท่าไร
ก. 3s ข. 4s ค. 3/50 s ง. 4/50s
1 point
4. จงหาความเร็ว ณ ตำแหน่ง B
ก. 750 cm/s ข. 15.0 m/s ค. 1.5 m/hr ง. 0.75 m/s
1 point
5. จงหาอัตราเร็ว ณ ตำแหน่ง C
ก. 120cm/s ข. 125 cm/s ค. 15.0 m/s ง. 17.5 m/s
1 point
6. จงหาความเร็ว ณ ตำแหน่ง D
ก. 150 cm/s ข. 15.0 m/s ค. 1.5 m/hr ง. 0.15 m/s
1 point
7. จงหาอัตราเร็ว ณ ตำแหน่ง E (VE)
ก. 150 cm/s ข. 175 cm/s ค. 15.0 m/s ง. 17.5 m/s
1 point
8. จงหาความเร่งในการเดินทางจาก B ไป E (aBE)
ก. 16.67 m/s2 ข. 15.0 m/s2 ค. 1.5 m/hr2 ง. 0.75 m/s2
1 point
9. จงหาความเร่ง ในการเดินทางจาก C ไป D (aCD)
ก. 750 cm/s ข. 12.5m/s2 ค. 1.5 m/hr ง. 0.75 m/s
1 point
10.จงหาความเร่ง ในการเดินทางการจาก C ไป E
ก. 3.25 cm/s ข. 15.0 m/s ค. 1.5 m/hr ง. 12.50 m/s2
1 point
11. นักเรียนเดินทางด้วยความเร็วคงที่ออกจากบ้านไปร้านค้าเป็นระยะทาง 30 m ใช้เวลา 20 วินาที และเดินทางกลับ ใช้เวลา 30 วินาที จงหาความเร็วเฉลี่ย จากบ้านไปร้านค้า
ก. 1.5m/s ข. 1.0 m/s ค. 1.2m/s ง. 0.6m/s
1 point
12. จากโจทย์ข้อ 11 จงหาความเร็วเฉลี่ย จากบ้านไปร้านค้าและกลับมาบ้าน
ก. 1.5 m/s ข. 1.0 m/s ค. 1.2 m/s ง. 0.6 m/s
1 point
13. จากโจทย์ข้อ 11 จงหาความเร่งในการเดินทางครั้งนี้
ก. 1.5 m/s2 ข. 0.01m/s2 ค. 1.2 m/s2 ง. 0.6 m/s2
1 point
14. เดินไปป้ายรถเมล์ด้วยความเร็ว 2 km/hr โดยใช้เวลาเดินทาง 30 นาที เดินขึ้นรถเมล์ไปห้างสรรพสินค้า ซึ่งรถวิ่งด้วยความเร็ว 54 km/hrเป็นเวลา 10 นาที จงหาความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง ในครั้งนี้
ก. 10 km/hr ข. 15 km/hr ค. 20 km/hr ง. 25 km/hr
1 point
15. จากโจทย์ข้อ 14. จงหาความเร่งในการเดินทางในครั้งนี้
ก. 1.3 m/s2 ข. 22.34 m/s2 ค. 77.61 m/s2 ง. 0.6 m/s2
1 point
แรง 2 แรง
16. จากภาพแรงลัพธ์เท่ากับกี่นิวตัน
1 point
แรง 2 แรง
17. จากภาพแรงลัพธ์เท่ากับกี่นิวตัน
1 point
แรง 2 แรง
18. จากภาพแรงลัพธ์เท่ากับกี่นิวตัน
1 point
แรง 2 แรง
19. จากภาพแรงลัพธ์เท่ากับกี่นิวตัน
1 point
แรง 2 แรง
20. จากภาพแรงลัพธ์เท่ากับกี่นิวตัน
1 point
21. ขว้างลูกน้ำหนัก
21. ขว้างลูกน้ำหนักเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
22. กระโดดร่ม
22. กีฬากระโดดร่มเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
23. โยนห่วง
23. กีฬาโยนห่วงเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
24. วิ่ง 100 เมตร
24. กีฬาวิ่ง 100 เมตรเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
25. กีฬาพุ่งแหลน
25. กีฬาพุ่งแหลนเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
26. ชิงช้าสวรรค์
26. ชิงช้าสวรรค์เป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
27. กระโดดน้ำ
27. กีฬากระโดดน้ำเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
28. รถไต่ถัง
28. รถไต่ถังเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
29. น้ำพุ
29. น้ำพุเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
30. รถไฟเหาะตีลังกา
30. รถไฟเหาะตีลังกาเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms