Anmälan till omtentamen vid THS


Kurs: EVANGELIERNA OCH BREVEN, SPRÅKLIG (5EN322)

Datum: Tisdag 16 maj 2017
Tid: kl 13.00-16.00

Denna anmälan gäller endast omtentamen.

Anmälan måste göras senast en vecka före datum för omtentamen.

Om du har funktionsnedsättning och i samband med tentamensskrivande har rätt till stöd/förlängd tentamenstid ska detta anmälas och preciseras i fältet "Övrigt" nedan.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image