ใบลงทะเบียน
ใบลงทะเบียนเพื่อขอเข้าร่วมปฏิบัติธรรม สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
โปรแกรมการปฏิบัติธรรม
Required
จากวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
ถึงวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
ืชื่อ
ชื่อ นามสกุล
Your answer
เพศ
Your answer
อายุ
Your answer
สัญชาติ
Your answer
อาชีพ
Your answer
หมายเลขบัตรประชาชน
Your answer
ที่อยู่
Your answer
เบอร์โทรติดต่อ
Your answer
อีเมล์
Your answer
ท่านมีปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวหรือไม่
ถ้ามีโปรดแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาสุขภาพ หรือโรคประจำตัวของท่าน
Your answer
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ชื่อ นามสกุล
Your answer
มีความสัมพันธ์เป็น
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
อีเมล์
Your answer
กรุณาแลกเปลี่ยนการปฏิบัติธรรมที่ท่านเคยฝึกปฏิบัติ
Your answer
หากท่านเคยเข้าร่วมงานภาวนา กรุณาแจ้งว่างานภาวนาอะไร กี่ครั้ง และจัดขึ้นที่ไหน
Your answer
ท่านมีความตั้งใจอย่างไรจึงมาปฏิบัติธรรมกับหมู่บ้านพลัมแห่งประเทศไทย
Your answer
กิจกรรมที่หมู่บ้านพลัมใช้ภาษาอังกฤษ ท่านต้องการล่ามช่วยแปลเป็นภาษาไทยหรือไม่
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการและยินดีที่จะปฏิบัติตามแนวทางของสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัมประเทศไทย
ข้าพเจ้ารับทราบว่า สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ดำเนินงานด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยไม่มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น หากข้าพเจ้าประสบปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาส่วนตัวอื่นใด ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง
Required
ข้าพเจ้ารับทราบว่า สถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม ดำเนินงานด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา โดยไม่มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ดังนั้น หากข้าพเจ้าประสบปัญหาสุขภาพ หรือปัญหาส่วนตัวอื่นใด ในระหว่างการฝึกปฏิบัติ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms