กรอกข้อมูลสำหรับการสมัคร E-mail @tepleela.ac.th

ใช้สำหรับการสมัครอีเมล์ของโรงเรียน @tepleela.ac.th
โดยจะได้ชื่ออีเมล์เป็นชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษและตามด้วยอักษรนามสกุลตัวแรก (เพื่อไม่ให้อีเมล์ซ้ำกัน)

ตัวอย่าง นายคอมพิวเตอร์ เทพลีลา (Computer Tepleela)
อีเมล์จะเป็น computer.t@tepleela.ac.th

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้งก่อนกดยืนยันการส่งข้อมูล

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question