ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

☀ Khách mời: Cô Tawnya Cheatheam - đại diện văn phòng Quốc tế ĐH Kingston
☀ Nội dung: Giới thiệu các chương trình làm việc cho sinh viên bậc Đại học & Thạc sĩ, và thông báo học bổng năm 2017

➧ Ngày: Thứ 7 (07/01/2017)
➧ Thời gian: 9h30 AM – 11h30 AM
➧ Địa điểm: Tầng trệt, tòa nhà HP, 60 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question