แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ Internet WiFi โรงเรียนธัญบุรี
1. เพศ *
2. สถานะ *
3. สัญญาณ WiFi ครอบคลุมทั่วถึง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ระบบมีเสถียรภาพ สามารถใช้งาน Internet ได้อย่างต่อเนื่อง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. การเชื่อมต่อเข้าใช้งานมีความสะดวกรวดเร็ว *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ความเร็วของสัญญาณในการใช้งาน Internet *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. มีการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอยู่เสมอ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. ความเหมาะสมของเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ต *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือให้คำปรึกษาการใช้งาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This form was created inside of Thanyaburi School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms