BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ CHUYÊN ĐỀ "TÌNH BẠN - TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ" _ 14H00, CHỦ NHẬT 21/02/2016

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a whole number
  This is a required question
  Must contain
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question

  Lưu ý:

  Phí tham dự chuyên đề là 25.000 VNĐ/học sinh. Bạn vui lòng liên hệ bàn ghi danh đóng phí trước thứ 7, 20/02/2016 để giữ chỗ. Số chỗ ngồi có thể hết trước thời hạn. Hẹn gặp lại bạn tại Tam Khôi.