Đăng ký vé sự kiện "2 Giờ Du học: Quản lý thời gian hiệu quả"

Giá vé early bird cho 10 bạn đăng ký online đầu tiên: 30.000 VNĐ.
Giá vé tham dự khi đăng ký online: 50.000 VNĐ.
Giá vé tham dự khi mua trực tiếp trước sự kiện: 70.000 VNĐ.
Thông tin đến nhận vé sẽ được thông báo qua email sau khi đăng ký.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question