Přihláška na Mezinárodní houslovou soutěž Mistra Josefa Muziky

Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

  Údaje o soutěžícím

  This is a required question
  This is a required question

  Kontakty

  Kontakty uvádějte přímo na soutěžící nebo jejich zákonné zástupce, případně na jejich doprovod.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Učitel

  This is a required question

  Klavírní doprovod

  This is a required question

  1. kolo soutěže

  This is a required question
  This is a required question
  Napište celkovou délku všech skladeb v sekundách - pouze číslo!
  This is a required question

  2. kolo soutěže

  Vyplňují pouze soutěžící ve III. - VI. kategorii! Povinnou skladbu nemusíte již uvádět!
  This is a required question
  This is a required question
  Napište celkovou délku všech skladeb v sekundách - pouze číslo!
  This is a required question

  Přihláška k ubytování Z PÁTKU NA SOBOTU na Domově Mládeže při Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace SE SNÍDANÍ

  Jedná se o ubytování z PÁTKU NA SOBOTU! Ubytování ze soboty na neděli bude možné objednat v sobotu v odpoledních hodinách.
  Pokud ubytování z pátku na sobotu nepožadujete, napište 0. Jinak zadejte celkový počet osob k ubytování z pátku na sobotu!
  This is a required question
  This is a required question

  Přihláška ke stravování V SOBOTU - OBĚD na Domově Mládeže při Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace

  Jedná se o oběd V SOBOTU!
  Pokud oběd v sobotu nepožadujete, napište 0. Jinak zadejte celkový počet osob na sobotní oběd!
  This is a required question
  This is a required question

  Vaše poznámky nebo přání

  This is a required question
  This is a required question