Enkät om trivsel och likabehandling på Kemi- och Biotekniksektionen
Den här enkäten genomförs med anledning av tråden på Jodel om utanförskap på LTH:s Sektioner. Likabehandlingsombuden Sarah Lindblom och Elin Larsson, och Studerandeskyddsombudet Linnea Gustafsson vill med denna enkät få en inblick i hur våra sektionsmedlemmar trivs på Sektionen, för att få ett underlag för framtida arbete med likabehandlingsfrågor.

Enkäten är helt anonym och enkätsvaren kommer endast behandlas av Likabehandlingsombuden och Studerandeskyddsombudet. Dessa kommer sedan göra en sammanställning av enkätsvaren.

Övergripande information
Frågorna i följande avsnitt handlar om dig som fyller i enkäten. Vi ber dig fylla i dem av statistiska skäl. Om du inte vill ange vilken årskurs du går i eller om du bor i Lund eller ej, så kryssa i "ej svar".
Vilken årskurs går du i? *
Är du engagerad på Sektionen? *
Hur ofta är du i skolan? *
Bor du i Lund? *
Av vilka anledningar befinner du dig i skolan? *
Required
Brukar du delta på Sektionsevenemang? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lund University. - Terms of Service