ลงชื่อสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการทดสอบ Online ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ
คำนำหน้า ชือ นามสกุล
เช่น นายสมชาย แสนดียิ่ง
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เช่น สังคมศึกษาฯ
Your answer
สอนระดับชั้น
เช่น ม.2 ม.3 ม.4
Your answer
รหัสประจำตัวครู
เช่น 1210 (ดูได้จากบัตรประจำตัวครู)
Your answer
ท่านเคยใช้อีเมล @sts.ac.th หรือไม่
เช่น 1210@sts.ac.th (ดูได้จากบัตรประจำตัวครู)
ท่านเคยเข้าร่วมการอบรม DLIT ที่ทางโรงเรียนจัดให้หรือไม่
ท่านใช้เครื่องมือสังคมออนไลน์ใดบ้างในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
Required
หมายเหตุ
***** ท่านที่ลงชื่อสมัครเข้าอบรมแล้ว เมื่อถึงวันอบรมไม่มาเข้ารับการอบรม จะต้องจ่ายค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างให้กับทางโรงเรียน เป็นเงิน 420 บาท (สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)*****
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sripruetta School. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms