กรอกข้อมูลขอ สำเนา กพ.7 / ก.ค.ศ.16 ออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
Sign in to Google to save your progress. Learn more
***เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และไม่เป็นการเสียเวลาของผู้มาขอรับบริการ ขอให้กรอกคำร้องก่อนเดินทางมารับอย่างน้อย 1 วันทำการ***
กรอกข้อมูลของเจ้าของแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ - นามสกุล (เจ้าของแฟ้มประวัติ) *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก *
สังกัดโรงเรียนปัจจุบัน *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
ระบุเหตุผลที่ขอคัดสำเนา *
(เพื่อใช้ทำอะไร)
วันทีจะเดินทางมารับสำเนา กพ.7 *
ที่ สพม.32 (โปรดระบุ)
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการครั้งนี้อยู่ในระดับใด *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อยมาก, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม / ความคิดเห็น
*** หมายเหตุ :
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy