แบบสอบถามพึงพอใจต่อการบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง  โปรดเลือกความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ชั้นปีที่ *
โปรดเลือกสาขาวิชา *
ตอนที่  2  ความพึงพอใจต่อการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ
                            5     หมายถึง     มากที่สุด
                            4     หมายถึง     มาก
                            3     หมายถึง     ปานกลาง
                            2     หมายถึง     น้อย
                            1     หมายถึง     น้อยที่สุด
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
1. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและแหล่งทุนการศึกษาต่อ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานทำระหว่างเรียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. คณะมีการบริการข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. คณะมีการบริการข้อมูลข่าวสารที่มีความ ถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. Report Abuse