ใบสมัครโครงการ "เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)"
ระหว่างวันที่ 2-3 และ 9 กรกฎาคม 2559 (รวม 3 วัน) เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 11-1003 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ค่าสมัครอบรม 1,800 บาท (บัญชี ธ.ทหารไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะบัญชี) สาขามหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่ 158-1-07276-4
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
ผู้ทำบัญชี รหัสเลขที่
ที่อยู่ (สถานที่ทำงาน)
ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้)
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
โอนเงินค่าสมัครจำนวน 1,800 บาท เมื่อวันที่
เวลาที่โอนเงิน
ประสงค์ให้คณะฯ ออกใบเสร็จในนาม
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sripatum University. - Terms of Service - Additional Terms