Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên các môn đồ án học kỳ 20172.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
THÔNG TIN LỊCH HẸN GẶP BUỔI ĐẦU TIÊN CÁC MÔN ĐỒ ÁN HỌC KỲ 20172
2
Họ và tênProject 1 Project 2Đồ án 1Đồ án 3ĐATN Kỹ sưĐATN Cử nhân ĐA_
Hệ tài năng
ĐA_
Việt Nhật
ĐA_
KSCLC
ĐA_
CTTT
3
Nguyễn Thị Kim Anh
(anhnk@soict.hust.edu.vn)
15:30 thứ 2 (5/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email16:00 thứ 2 (5/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email15:30 thứ 2 (5/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email16:30 thứ 6 (2/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email
4
Nguyễn Hữu Đức
(ducnh@soict.hust.edu.vn)
11:00 thứ 5 (1/2) P609 thư viện TQB9:00 thứ 2 (5/2) P609 thư viện TQB10:00 thứ 5 (1/2) P609 thư viện TQB10:00 thứ 2 (5/2) P609 thư viện TQB10:00 thứ 5 (1/2) P609 thư viện TQB
5
Lê Thanh Hương
(huonglt@soict.hust.edu.vn)
3pm chiều thứ 6 2/2/2018 tại B1 7023h30 chiều thứ 6 2/2 tại B1 7024h chiều thứ 6 2/2 tại B1 702đã liên hệ9h ST2 5/2 tại B1 702đã liên hệđã liên hệ
6
Nguyễn Nhật Quang
(quangnn@soict.hust.edu.vn)
09:30;
05/02 (thứ 2);
B1-702
10:15;
05/02 (thứ 2);
B1-702
10:00;
05/02 (thứ 2);
B1-702
Liên hệ qua emailLiên hệ qua emailLiên hệ qua emailLiên hệ qua email
7
Vũ Tuyết Trinh
(trinhvt@soict.hust.edu.vn)
14:00 thứ 5 8/2 B1-604 15:00 thứ 2 (5/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email trước 4/2 nếu k thể đến vào buổi này15:00 thứ 5 8/2 B1-604 15:30 thứ 2 (5/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email trước 4/2 nếu k thể đến vào buổi này15:00 thứ 5 8/2 B1-604 15:30 thứ 2 (5/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email trước 4/2 nếu k thể đến vào buổi này14:00 thứ 5 8/2 B1-604 15:00 thứ 2 (5/2) B1-604 hoặc liên hệ qua email trước 4/2 nếu k thể đến vào buổi nàyđã liên hệ14:30 thứ 5 8/2 B1-604 15:30 thứ 3 (6/2) B1-1002 hoặc liên hệ qua email nếu k thể đến vào buổi nàyđã liên hệ
8
Trần Đình Khang
(khangtd@soict.hust.edu.vn)
10h15 thứ sáu, 2/2, B1-70210h45 thứ sáu, 2/2, B1-70210h30 thứ sáu, 2/2, B1-702đã có lịchđã có lịchđã có lịch15h15 thứ hai, 5/2, B1-702
9
Phạm Văn Hải
(haipv@soict.hust.edu.vn)
Liên hệ qua emailLiên hệ qua emailLiên hệ qua emailLiên hệ qua emailĐã làm việc từ trước - Lịch thông báo qua emailKo cóKo cóĐã làm việc từ trước Không cóĐã làm việc từ trước
10
Nguyễn Thị Oanh
(oanhnt@soict.hust.edu.vn)
Không có11h00 thứ 6 ngày 2/2/2018 tại B1-60410h15 thứ 6 ngày 2/2/2018 tại B1-604Không cóĐã làm việc từ trước - Lịch thông báo qua emailĐã làm việc từ trước - Lịch thông báo qua emailĐã làm việc từ trước - Lịch thông báo qua emailĐã làm việc từ trước - Lịch thông báo qua emailKhông cóĐã làm việc từ trước - Lịch thông báo qua email
11
Thân Quang Khoát
(khoattq@soict.hust.edu.vn)
9:00 sáng thứ 6 tại phòng 803 thư viện TQB9:30 sáng thứ 6 tại phòng 803 thư viện TQB9:00 sáng thứ 6 tại phòng 803 thư viện TQB9:30 sáng thứ 6 tại phòng 803 thư viện TQBXongĐã viết email chungXongXongXongXong
12
Nguyễn Bình Minh
(minhnb@soict.hust.edu.vn)
Không cóThứ 6 ngày 2 tháng 2
10h tại 609 thư viện Tạ Quang Bửu.
Đại diện nhóm SV gửi email xác nhận cho thầy khi nhận được thông tin
Thứ 6 ngày 2 tháng 2
9h tại 609 thư viện Tạ Quang Bửu
Đại diện nhóm SV gửi email xác nhận cho thầy khi nhận được thông tin
Thứ 6 ngày 2 tháng 2
9h30 tại 609 thư viện Tạ Quang Bửu
Đại diện nhóm SV gửi email xác nhận cho thầy khi nhận được thông tin
Đã làm việc từ trướcĐã làm việc từ trướcĐã làm việc từ trướcKhông cóĐã làm việc từ trướcThứ 7 ngày 3 tháng 2, 14h tại 609 thư viện Tạ Quang Bửu
13
Trần Việt Trung
(trungtv@soict.hust.edu.vn)
Thứ 3 4h ngày 6/2/2018 tại 702B B1 (0985062706)Thứ 3 3h30 ngày 6/2/2018 tại 702B B1 (0985062706)Thứ 3 4h ngày 6/2/2018 tại 702B B1 (0985062706)Thứ 3 3h30 ngày 6/2/2018 tại 702B B1 (0985062706)Đã làm việc Đã làm việc
14
Nguyễn Bá Ngọc
(ngocnb@soict.hust.edu.vn)
15
Ngô Văn Linh
(linhnv@soict.hust.edu.vn)
15h chiều thứ 5,
sđt 01693055388
phòng 811,
thư viện Tạ Quang Bửu
15h30 chiều thứ 5,
sđt 01693055388
phòng 811,
thư viện Tạ Quang Bửu
16h chiều thứ 5,
sđt 01693055388
phòng 811,
thư viện Tạ Quang Bửu
16
Nguyễn Hồng Phương
(phuongnh@soict.hust.edu.vn)
14h thứ 5, 1/2/2018, 702B-B114h30 thứ 5, 1/2/2018, 702B-B115h thứ 5, 1/2/2018, 702B-B115h30 thứ 5, 1/2/2018, 702B-B116h thứ 5, 1/2/2018, 702B-B1
17
Nguyễn Kiêm Hiếu
(hieunk@soict.hust.edu.vn)
9h00 13h30 6/2 1002 B19h30 14h00 6/2 1002 B110h30 14h30 6/2 1002 B111h30 15h30 6/2 1002 B111h00 15h00 6/2 1002 B1
18
Đào Thành Chung
(chungdt@soict.hust.edu.vn)
15h30 thứ 6, 609 TV Tạ Quang Bửu (từ 5/2)
SĐT: 0981955999
10h thứ 4, 609 TV Tạ Quang Bửu (từ 5/2) và 16h thứ 6 cho Huyền
SĐT: 0981955999 (4 bạn)
15h thứ 6, 609 TV Tạ Quang Bửu (từ 5/2)
SĐT: 0981955999
15h thứ 2, 609 TV Tạ Quang Bửu (từ 5/2), và 9h30 thứ 4 cho Huy
SĐT: 0981955999 (3 bạn)
16h30 thứ 6, 609 TV Tạ Quang Bửu (từ 5/2)
SĐT: 0981955999 (3 bạn)
10h thứ 6, 609 TV Tạ Quang Bửu, Nam gặp lúc 2h chiều thứ sáu
SĐT: 0981955999
16h thứ 2, 609 TV Tạ Quang Bửu (từ 5/2)
SĐT: 0981955999
19
Đỗ Bá Lâm
(lamdb@soict.hust.edu.vn)
Không có14:00 thứ 6 (2/2)
tại Phòng 702 B1
15:00 thứ 6 (2/2)
tại Phòng 702 B1
15:30 thứ 6 (2/2)
tại Phòng 702 B1
Không có16:00 thứ 6 (2/2)
tại Phòng 702 B1
Không có16:30 thứ 6 (2/2)
tại Phòng 702 B1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Lịchhen
Sheet1
Copy of Lịchhen
 
 
Main menu