Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên các môn đồ án học kỳ 20181.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
THÔNG TIN LỊCH HẸN GẶP BUỔI ĐẦU TIÊN CÁC MÔN ĐỒ ÁN HỌC KỲ 20181
2
Họ và tênProject 1 Project 2Đồ án II: Phân tích thiết
kế hệ thống
Đồ án các công nghệ xây
dựng HTTT- IT4421
Nghiên cứu tốt nghiệp
2 -3 _ Việt Nhật
Project 1 - SIEProject 3 - SIEProject1 _Graduation
Research 2- CTTT
Đồ án Các công
nghệ xây dựng
HTTT - KSCLC
Thực tập tốt nghiệp -KSCLCProject 1 -KSTNProject 3 - KSTNĐồ án tốt nghiệp
Cử nhân
Đồ án tốt nghiệp
Kỹ sư
Đồ án tốt nghiệp
Việt Nhật
Đồ án tốt nghiệp
CTTT
Đồ án tốt nghiệp
SIE
3
Nguyễn Thị Kim Anh
(anhnk@soict.hust.edu.vn)
Sáng thứ 5, 10h, P. 604 B1Sáng thứ 5, 11h, P. 604 B1
Sáng thứ 5, 9h, P. 604 B1
Sáng thứ 6, 10h, P. 604 B1
Sáng thứ 6, 10h, P. 604 B1
Sáng thứ 6, 9h30, P. 604 B1
4
Nguyễn Hữu Đức
(ducnh@soict.hust.edu.vn)
Chiều thứ 2(17/9), 2pm, P609 Thư viện TQBChiều thứ 2(17/9), 4pm, P609 Thư viện TQBChiều thứ 2(17/9), 3pm, P609 Thư viện TQB
5
Lê Thanh Hương
(huonglt@soict.hust.edu.vn)
Chiều thứ 2, 2pm, B1 702không cóchiều thứ 2, 2h45, B1 702
Chiều thứ 2, 3h15, B1 702
liên hệ qua emailliên hệ qua emailđã gặp
6
Nguyễn Nhật Quang
(quangnn@soict.hust.edu.vn)
11:30, 17/9, B1-70211:45, 17/9, B1-702(Không có)12:15, 17/9, B1-702(Đã làm việc từ trước;
Liên hệ qua email)
11:30, 17/9, B1-70212:00, 17/9, B1-702(Không có)12:15, 17/9, B1-702(Không có)11:15, 17/9, B1-702(Không có)(Không có)(Đã làm việc từ trước)
(Đã làm việc từ trước;
Liên hệ qua email)
7
Vũ Tuyết Trinh
(trinhvt@soict.hust.edu.vn)
14:30 thứ 3 18/9/2018
v/p bộ môn B1-603/604
đã liên hệ qua emailđã liên hệ qua email
đã liên hệ qua email
8
Trần Đình Khang
(khangtd@soict.hust.edu.vn)
14h30, thứ sáu, 14/9, B1-70215h20, thứ sáu, 14/9, B1-70214h50, thứ sáu, 14/9, B1-70216h30, thứ sáu, 14/9, B1-70216h10, thứ sáu, 14/9, B1-70215h40, thứ sáu, 14/9, B1-702
9
Phạm Văn Hải
(haipv@soict.hust.edu.vn)
15:0 thứ 3 18/9/2018
v/p bộ môn B1-603/604
15:0 thứ 3 18/9/2018
v/p bộ môn B1-603/604
15:0 thứ 3 18/9/2018
v/p bộ môn B1-603/604
15:0 thứ 3 18/9/2018
v/p bộ môn B1-603/604
15:0 thứ 3 18/9/2018
v/p bộ môn B1-603/604
10
Nguyễn Thị Oanh
(oanhnt@soict.hust.edu.vn)
NA10h ngày 18/9 tại B1-604NA9h30 ngày 18/9 tại B1-604liên hệ email nếu chưa có lịchNANAđã làm việc, liên lạc qua email nếu thiếuNANANANANAđã làm việc, liên lạc qua email nếu thiếuđã làm việc, liên lạc qua email nếu thiếuNANA
11
Thân Quang Khoát
(khoattq@soict.hust.edu.vn)
14:00, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB14:20, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB14:30, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB14:45, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB14:45, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB14:00, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB15:30, thứ 2 ngày 17/9, tại 1002B115:00, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB15:00, thứ 2 ngày 17/9, tại 803 thư viện TQB
12
Nguyễn Bình Minh
(minhnb@soict.hust.edu.vn)
13h30, thứ 2
17/9, 609 thư viện TQB
8h45 thứ 2 17/9, 604 B19h10 thứ 2 17/9 604 B19h thứ 3 18/9 609 thư viện TQBNANANAđã gặp SV9h30 thứ 3 18/9 thư viện TQBNANAĐã gặp SVSV gửi email tới minhnb@soict.hust.edu.vnĐã gặp SVNA
13
Trần Việt Trung
(trungtv@soict.hust.edu.vn)
8h30 thứ 2 17/9 tại 1002 b1Đã có lịch riêng8h45 thứ 2 17/9 tại 1002 b19h thứ 2 17/9 tại 1002 b19h15 thứ 2 17/9 tại 1002 b1NA NA 9h30 thứ 2 17/9 tại 1002 b1
email trungtv@soict.hust.edu.vn
Đã gặp SV
14
Nguyễn Bá Ngọc
(ngocnb@soict.hust.edu.vn)
Các buổi chiều T2-T6 hoặc sáng T7, sv liên hệ qua email (tất cả)---
15
Ngô Văn Linh
(linhnv@soict.hust.edu.vn)
Tiết 5-6 sáng thứ 2
Tiết 1-2 sáng thứ 5
TC407
Sáng thứ 6,
9h tại phòng 803
thư viện,
ngày 21/9
Sáng thứ 6, 9h tại phòng
803 thư viện
ngày 21/9
Sáng thứ 6,
9h30 tại phòng 803
thư viện,
ngày 21/9
16
Nguyễn Hồng Phương
(phuongnh@soict.hust.edu.vn)
16h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B116h15 thứ ba 18/9/2018 tại 702B-B1
17
Nguyễn Kiêm Hiếu
(hieunk@soict.hust.edu.vn)
15h Thứ Hai 17/9 - 702 B115h30 Thứ Hai 17/9 - 702 B1N/A14h30 Thứ Ba 18/9 - 702 B1Liên hệ qua emailN/A14h Thứ Ba 18/9 - 702 B1Liên hệ qua emailN/AN/ALiên hệ qua emailN/ALiên hệ qua emailLiên hệ qua emailLiên hệ qua email
18
Đào Thành Chung
(chungdt@soict.hust.edu.vn)
14h Thứ Hai 17/9,
10h Thứ Sáu 21/9
- 609 TVĐT
15h30 Thứ Hai 17/9,
15h Thứ Ba 18/9,
10h Thứ Sáu 21/9
- 609 TVĐT
14h30 Thứ Ba 18/9 - 609 TVĐTLiên hệ qua email15h Thứ Hai 17/9 - 609 TVĐTLiên hệ qua email15h30 Thứ Ba 18/9
11h Thứ Sáu 21/9
- 609 TVĐT
Liên hệ qua email12h Thứ Tư 19/9 - 609 TVĐTLiên hệ qua email
19
Đỗ Bá Lâm
(lamdb@soict.hust.edu.vn)
14h thứ 2, 17/9 - 702 B114h30 thứ 2, 17/9 - 702 B115h thứ 2, 17/9 - 702 B115h30 thứ 2, 17/9, 702 B1Đã liên hệNANANANANA14h45 thứ 2, 17/9 - 702 B1NANALiên hệ qua emailNA
20
Phạm Thị Phương Giang
(giangptp@soict.hust.edu.vn)
14h Chiều thứ 2,17/9
P.604 B1
13:30 Chiều thứ 2 17/9, P.604 B1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu