Lịch hẹn gặp buổi đầu tiên các môn đồ án học kỳ 20191.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
THÔNG TIN LỊCH HẸN GẶP BUỔI ĐẦU TIÊN CÁC MÔN ĐỒ ÁN HỌC KỲ 20191
2
Họ và tênProject 1 Project 2Project 3,
ĐAMH (Thiết kế HT ATTT)
GR2 ICT
Nghiên cứu tốt
nghiệp 2_Việt
Nhật
Đồ án tốt nghiệp
Kỹ sư
Đồ án tốt nghiệp
CNCN
Đồ án tốt nghiệp
KSCLC
Đồ án tốt nghiệp
HEDSPI
IT4421
3
Nguyễn Thị Kim Anh
(anhnk@soict.hust.edu.vn)
9h sáng thứ 5, 12/9, B1-60311h sáng thứ 6, 13/9, B1-60311h sáng thứ 6, 13/9, B1-60310h sáng thứ 5, 12/9, B1-603
4
Nguyễn Hữu Đức
(ducnh@soict.hust.edu.vn)
10AM thứ 5, 12/09
P609, thư viện TQB
11AM thứ 5, 12/9
P609, thư viện TQB
11:30AM, thứ 5, 12/9
P609, thư viện TQB
9AM thứ 5, 12/9
P609, thư viện TQB
5
Lê Thanh Hương
(huonglt@soict.hust.edu.vn)
9h45 sáng thứ 6, 13/9, B1 70210h15 sáng thứ 6, 13/9, B1 70211h sáng thứ 6, 13/9. B1 7029am thứ 6, 13/9, B1 702
6
Nguyễn Nhật Quang
(quangnn@soict.hust.edu.vn)
17:30, 11/9,
D6-104
17:45, 11/9,
D6-104
Liên hệ qua emailLiên hệ qua email18:00, 11/9,
D6-104
7
Vũ Tuyết Trinh
(trinhvt@soict.hust.edu.vn)
8
Trần Đình Khang
(khangtd@soict.hust.edu.vn)
14:00, thứ năm, D8-306 hoặc 15:15 thứ năm B1-702
9
Phạm Văn Hải
(haipv@soict.hust.edu.vn)
10
Nguyễn Thị Oanh
(oanhnt@soict.hust.edu.vn)
--------SV nhận lịch qua emailSV nhận lịch qua emailĐã trao đổi, lịch cập nhật sv nhận qua email----16:00 ngày 13/9 tại 604 B1----16:30 ngày 13/09 tại 604 B1
11
Thân Quang Khoát
(khoattq@soict.hust.edu.vn)
15h chiều thứ 6 (13/9) tại 803, thư viện TQB16:00 chiều thứ 6 (13/9) tại 803, thư viện TQB16:00 chiều thứ 6 (13/9) tại 803, thư viện TQB15:30 chiều thứ 6 (13/9) tại 803, thư viện TQB
12
Nguyễn Bình Minh
(minhnb@soict.hust.edu.vn)
14h chiều thứ 6 (13/9) tại 609 thư viện Tạ Quang Bửu. Email xác nhận đã nhận sẽ tới gặp GV qua minhnb@soict.hust.edu.vnĐã làm việc với SV
Đã làm việc với SV.
Đã làm việc với SV.
13h30 chiều thứ 6 (13/9) tại 609 thư viện Tạ Quang Bửu. Email xác nhận đã nhận sẽ tới gặp GV qua minhnb@soict.hust.edu.vn15h chiều thứ 6 (13/9) tại 609 thư viện Tạ Quang Bửu. Email xác nhận đã nhận sẽ tới gặp GV qua minhnb@soict.hust.edu.vn
13
Trần Việt Trung
(trungtv@soict.hust.edu.vn)
14
Nguyễn Bá Ngọc
(ngocnb@soict.hust.edu.vn)
15
Ngô Văn Linh
(linhnv@soict.hust.edu.vn)
16
Nguyễn Hồng Phương
(phuongnh@soict.hust.edu.vn)
14h chiều thứ năm (12/9) tại 702B-B115h chiều thứ năm (12/9) tại 702B-B115h chiều thứ năm (12/9) tại 702B-B116h chiều thứ năm (12/9) tại 702B-B1
17
Nguyễn Kiêm Hiếu
(hieunk@soict.hust.edu.vn)
14h thứ Năm 12/9 702A B114h15 thứ Năm 12/9 702A B114h30 thứ Năm 12/9 702A B114h45 thứ Năm 12/9 702A B115h thứ Năm 12/9 702A B115h15 thứ Năm 12/9 702A B1
18
Đào Thành Chung
(chungdt@soict.hust.edu.vn)
15h30 thứ Năm 12/9 tại 609 Thư viện TQB15h thứ Năm 12/9 tại 609 Thư viện TQB14h thứ Năm 12/9 tại 609 Thư viện TQB
19
Đỗ Bá Lâm
(lamdb@soict.hust.edu.vn)
Đã hẹn gặp qua email từ trước vào thứ 3 (10/9). SV chưa nhận được email, đề nghị gửi email tới thầy.Đã hẹn gặp qua email từ trước vào thứ 3 (10/9). SV chưa nhận được email, đề nghị gửi email tới thầy.Đã hẹn gặp qua email từ trước vào thứ 3 (10/9). SV chưa nhận được email, đề nghị gửi email tới thầy.Đã hẹn gặp qua email từ trước vào thứ 3 (10/9). SV chưa nhận được email, đề nghị gửi email tới thầy.
20
Phạm Thị Phương Giang
(giangptp@soict.hust.edu.vn)
9h sáng thứ 3
(17/9/2019)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...