Utvärdering av kursen svenska 2
Den här enkäten kommer att handla delvis om motivation och jag tänker därför beskriva de tre ingredienser motivationslitteraturen beskriver som viktiga för att skapa en motivationsfrämjande miljö. Litteraturen är ense om att man inte kan skapa motivation hos en annan människa, utan bara en miljö som främjar motivation. Det är alltså individen själv som måste hitta/skapa motivation hos sig själv.

1. Samhörighet (S)

Att ha goda relationer i gruppen och att individen känner sig som en del av gruppen är viktigt för motivationen. Att man har goda relationer till gruppledaren, i det här fallet läraren, är också viktigt.

2. Kompetens (K)

Det är viktigt att få känna sig kapabel och kompetent om man ska kunna hitta/ skapa motivation hos sig själv. Man måste känna att det här är någonting jag kan klara av (inte att man kan det redan, men att det ligger inom möjlighetens ramar). Att känna sig utmanad och känna att man lär sig något nytt, är motiverande.

3. Autonomi (A)

Denna ingrediens handlar om att man känner att man inte är en passiv aktör som "utsätts" för undervisningen utan att man har en rimlig och upplevd "makt" över situationen. Det kan handla om att man själv har valt att vara där och vill vara där (på programmet/ lektionen) och man känner att det finns någon möjlighet att påverka och att man blir lyssnad till. Att ens röst räknas. Det betyder inte alltid att man får som man vill.

De sista frågorna rör nästa kurs och syftar till att ge mig underlag för att kunna börja planera denna kurs.

S - När jag pratar lyssnar mina klasskamrater *
Sällan
Alltid
S - Jag känner mig omtyckt av mina klasskamrater *
Sällan
Alltid
S - Jag känner att läraren bryr sig om hur det går för mig i skolan? *
Sällan
Alltid
K - Jag känner att det är möjligt för mig att klara de uppgifter läraren ger mig *
Sällan
Alltid
K - Jag känner att jag får hjälp när jag tycker något är för svårt *
Sällan
Alltid
K - Jag känner att undervisningen ligger på en lagom nivå för mig för att jag ska utvecklas (inte så lätt så att jag står stilla i utvecklingen och inte så svårt att det är omöjligt) *
Sällan
Alltid
A - Jag känner att jag själv har valt att gå det här programmet *
Sällan
Alltid
A - Jag går bara här för att jag måste och hade egentligen velat göra något helt annat *
Sällan
Alltid
A - Jag känner att läraren lyssnar på gruppen när gruppen har förslag kring undervisningen *
Sällan
Alltid
A - Jag känner mig delaktig när vi på lektioner diskuterar hur vi ska planera och lägga upp undervisningen. *
Sällan
Alltid
A - Jag känner att jag vet mycket om mitt eget lärande och mina egna styrkor och svagheter *
Sällan
Alltid
Svenska 3 - Kryssa för de moment som du tycker låter mest intressanta (du kan välja fler än ett alternativ på följande frågor) *
Required
Svenska 3 - Kryssa för de moment som du misstänker blir en stor utmaning för dig *
Required
Svenska 3 - Kryssa för de moment som du anser är viktigast som förberedelse för högskolestudier *
Required
Svenska 3 - Kryssa för de moment som du anser är viktigast som förberedelse för arbetslivet *
Required
Svenska 3 - Kryssa för de moment som du anser är viktigast för personlig utveckling *
Required
Här kan du lämna övriga kommentarer på kursen
Your answer
Namn *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Malmö stads skolor. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms