แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและวิเคราะห์จัดทำรายงานสถิติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
2. โปรดกรอกข้อมูล ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงในแบบสำรวจข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา/หน่วยงาน
หน่วยงานต้นสังกัด *
ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน *
Your answer
รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน *
Your answer
เลขที่
Your answer
หมู่ที่ *
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
หมายเลขโทรสาร
Your answer
อีเมล
Your answer
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms