แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและวิเคราะห์จัดทำรายงานสถิติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2559 และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
2. โปรดกรอกข้อมูล ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ลงในแบบสำรวจข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษา/หน่วยงาน
หน่วยงานต้นสังกัด
ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน
Your answer
รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน
Your answer
เลขที่
Your answer
หมู่ที่
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
หมายเลขโทรสาร
Your answer
อีเมล
Your answer
เว็บไซต์ (ถ้ามี)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms