แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ประเมินความพึงพอใจตามแบบสอบถามด้านล่าง ข้อมูลที่ท่านให้จะถูกนำมาใช้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของระบบสารสนเทศของคณะบริหารธุรกิจต่อไป ขอขอบคุณ
ความพึงพอใจด้าน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
ความสะดวกในการใช้บริการ
ความรวดเร็วในการใช้บริการ
ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลคณะ
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลคณะ
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าใช้บริการ
ความพึงพอใจโดยรวม
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Siam University. Report Abuse