ลงทะเบียน Tutorial Course for Sewing Supervisor

23,29 March’2012 3 , 5 , 11 April’2012 เวลา 09.00 - 16.30 น. อาคารปัญจธานี ชั้น 31 ณ ห้องประชุมสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปุรนันทพร คุณมณฑา คุณอังคณา โทร..02 681 2559 หรือ puranunthaporn@share-apparel.org , month@share-apparel.org ,angkana@share-apparel.org ข้อมูลและรายละเอียดเชิญที่ www.share-apparel.org
* Required

Member 5,900 Non-member 6,556 :: เพียง 1,180 บาท /คน /วัน

หมดเขตรับสมัคร 20 มีนาคม 2555


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คนที่1


รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม คนที่2

Never submit passwords through Google Forms.