BORANG LAPORAN PEMANTAUAN KHUTBAH NEGERI SELANGOR.

Borang pemantauan secara online ini tertakluk di bawah pindaan 03(09.03.2016) . BOR-BPM-04-06 (Prosedur Kualiti : PK-JAIS-(0)-BPM-01. MS ISO 9001:2008. Memudahkan pemantau menyalurkan maklumat kepada BPM dengan segera.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question