Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi 52. Kütüphane Haftası “Kütüphane Dostu Ödülü” Aday Öneri Formu

Aşağıda belirtilen kriterlerden bir veya bir kaçını sağladığını düşündüğünüz alanımız dışından kişi veya kurumları "Kütüphane Dostu Ödülü"'ne aday gösterebilirsiniz:

- Kütüphanelerin toplumla bütünleşmesini teşvik eden ve buna yönelik maddi ve manevi özverili çalışmalarda bulunan,

- Kütüphanecilere çalışma alanı sağlayan ve çağdaş anlayışla mesleğin icra edilmesine fırsat tanıyan,

- Kütüphanelerin gelişimi ve yaygınlaşması için kişisel ve kurumsal düzeyde inisiyatif alan ve bu konuda sürdürebilir yaklaşımlar,çalışmalar ve projeler ortaya koyan,

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question