สำรวจสภาพ ปัญหา ความต้องการ การผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อฯ (สพม.เขต 35)
28 responses
Loading...
Loading responses...
การติดต่อสื่อสาร/แหล่งรวบรวมสือของงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ สพม.เขต 35
ความต้องการให้เขตพื้นจัดอบรมการผลิตสื่อ หรือท่านสนใจที่จะผลิตสื่อชนิดใด (เลือกได้หลายข้อ)
No responses yet for this question.
สภาพ ปัญหาในการผลิต จัดหา หรือพัฒนาสื่อ
No responses yet for this question.
ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะสำหรับเขตพื้นที่ควรดำเนินการ
No responses yet for this question.
ข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ (ถ้าเป็นความต้องการรายกรณี)
No responses yet for this question.
ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และพัฒนาสื่อฯ ของเขตพื้นที่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ เว็บไซต์ ฯลฯ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms
.