Květinův den 2018
Dovolujeme si vás pozvat na další ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů (Květinův den 2018). Seminář je pořádán Ústavem humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP a Odboru veterinárních věd ČAZV. Jeho podstatou jsou především farmakologické a toxikologické prezentace mladých vědeckých pracovníků v přípravné etapě pro získání Ph.D. V letošním roce se uskuteční v Brně 31. května 2018.

Předběžný harmonogram:
9:30 – 16:00 odborný program (Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1, budova č. 44), po jeho ukončení je plánována „podvečerní a večerní volná diskuse“.

Prezentace příspěvků: přednášky v českém nebo slovenském jazyce v maximálním rozsahu 15 minut.

Publikování prací:
Sborník abstraktů, který obdrží účastníci při registraci.

Harmonogram přihlášek:
a) předběžné přihlášky: do 31. 3. 2018
b) definitivní přihlášky (včetně abstrakt presentací): do 4. 5. 2018

Předpokládaný termín semináře:
registrace - 31. 5. 2018 od 9:00 hodin
zahájení 9:30 hodin, ukončení přibližně v 16:00 hodin

Náklady spojené s uspořádáním semináře jsou plně hrazeny pořadateli, nebude tedy vybírán konferenční poplatek. Ubytování a cestovné si hradí účastníci individuálně.

Abstrakt prezentace k uveřejnění do sborníku:

- max. 1 strana A4 (Times New Roman, velikost písma 12, zarovnání do bloku, řádkování 1,5)
- jazyk: čeština, slovenština, případně angličtina
- formální náležitosti: název v českém nebo slovenském jazyce, název v anglickém jazyce, autor (autoři), pracoviště,
klíčová slova, vlastní text abstraktu, dedikace
- nesmí obsahovat: tabulky, grafy, obrázky, seznam použité literatury
- soubor ve formátu Microsoft Word (koncovka *.doc) odeslaný do 4. 5. 2018 na e-mail: suchypa@vfu.cz
Příjmení
Jméno
Titul
Organizace
Adresa pracoviště
e-mail
aktivní účast
Název přednášky
Školitel (u studentů DSP)
Příjmení, Jméno, pracoviště
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy