Květinův den 2017

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník Mezioborového semináře mladých farmakologů a toxikologů (Květinův den 2017). Seminář je pořádán Ústavem humánní farmakologie a toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pod záštitou Toxikologické sekce ČSEKFT ČLS JEP. Jeho podstatou jsou především farmakologické a toxikologické prezentace mladých vědeckých pracovníků v přípravné etapě pro získání Ph.D. V letošním roce se uskuteční v Brně 25. května 2017.

Předběžný harmonogram:
9:30 – 16:00 odborný program (Farmaceutická fakulta VFU Brno, Palackého tř. 1, budova č. 44), po jeho ukončení „podvečerní a večerní volná diskuse“ (přesun účastníků bude zajištěn).

Prezentace příspěvků: přednášky v českém nebo slovenském jazyce v maximálním rozsahu 15 minut.

Publikování prací:
Sborník abstraktů, který obdrží účastníci při registraci.

Harmonogram přihlášek:
a) předběžné přihlášky: do 31. 3. 2017
b) definitivní přihlášky (včetně abstrakt presentací): do 28. 4. 2017

Předpokladaný termín semináře:
registrace - 25. 5. 2016 od 9:00 hodin
zahájení 9:30 hodin, ukončení přibližně v 16:00 hodin
„podvečerní a večerní volná diskuse“ (přesun účastníků bude zajištěn).

Náklady spojené s uspořádáním semináře jsou plně hrazeny pořadateli, nebude tedy vybírán konferenční poplatek. Ubytování a cestovné si hradí účastníci individuálně.

Adresa organizačního výboru:
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D., Ústav humánní farmakologie a toxikologie, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Palackého tř.1, 612 42 Brno, e-mail: suchypa@vfu.cz

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question