การนำเข้า e-mail วิธีนี้ ใช้ได้เฉพาะ e-mail ที่อยู่ใน Inbox ของ server เดิมเท่านั้น!!!!!