Vprašalnik za praktično usposabljanje z delom
Za nas je zelo pomembno, da spoznamo, kakšna je klima v času PUD-a. Ta anketa nam bo pomagala ugotoviti vaše počutje, pričakovanja in medsebojni odnos. Le tako bomo lahko pripravili predloge za izboljšanje delovnih pogojev glede na vaše potrebe. Anketa je anonimna.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1) Kateri program obiskuješ? *
2) Razred (izberi iz seznama) *
4) V kateri ustanovi si opravljal-a PUD? *
3) Spol *
5) Prosimo, da za vsako trditev izberete stopnjo strinjanja (Sploh se ne strinjam, Se ne strinjam, Se strinjam, Deloma se strinjam, Zelo se strinjam). *
Sploh se ne strinjam.
Se ne strinjam.
Deloma se strinjam.
Strinjam se.
Zelo se strinjam.
Odnos zaposlenih do mene je bil korekten.
Na oddelku so mi omogočili delo po standardu.
Na voljo sem imel/a dovolj materiala za izvedbo posamezne negovalne intervencije.
Na mentorja sem se lahko vedno obrnil-a.
Mentor-ica je bila vedno prisotna, ko sem izvajal-a (aplikacijo klizme, antikuagulantne terapije (clexan, flaksiparin), inzulina, odvzem krvi za krvni sladkor. (izpolnite samo tisti, ki ste iz programa ZN)
Mentorica je preverjala, kako sem opravil-a negovalne intervencije pri pacientu.
ZN nisem izvajal/a v izolaciji.
Do konfliktov ni prihajalo.
Izpolni le, če si imel/a konflikt! Konflikt smo ustrezno rešili.
Menim, da je bilo moje delo spoštovano.
Menim, da so mi dodelili za moje delo pretežke paciente.
Moja pričakovanja so se uresničila.
Moje počutje v času PUD-a je bilo dobro.
Vesel-a sem, da sem bil-a del zdravstvenega tima.
Se bi še vrnil-a na isti oddelek.
6a) Kaj ti ni bilo všeč v času PUD-a?
6b) Kaj ti je bilo všeč v času PUD-a?
6c) Če si imel konflikt, prosimo, da napišeš, zakaj je prišlo do konflikta.
6d) Na kakšen način ste rešili konflikt?
Clear selection
7) Izpolnite samo tisti, ki ste iz prorama ZN. Veš, da moraš imeti 100 % nadzor pri določenih negovalnih intervencijah (odvzem krvi za KS, aplikacija klizme, inzulina, clexana, delitev terapije per os, menjava infuzijske steklenice). Navedi tiste postopke, pri katerih si bil/a brez nadzora. *
Vedno
Le na začetku PUD-a, dokler mi niso zaupali
Včasih, odvisno od mentorice
Odvzem krvi za KS
Aplikacija klizme
Aplikacija inzulina
Aplikacija Clexana
Delitev terapije per os
Menjava infuzijske steklenice
Koliko posteljnih kopeli si povprečno opravil-a na dan? (zapiši število) *
8) Kakšni pacienti so ti bili dodeljeni za nego? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Šolski center Slovenj Gradec. Report Abuse