แบบตรวจสอบการเข้าเรียน-M43159.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
12
2
บันทึกเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3เวลาเรียน 60%=0ชั่วโมงเวลาเรียน 80%=0ชั่วโมงเวลาเรียนเต็ม
3
4
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเวรคณะสี
สัปดาห์
12345678910111213141516171819
5
เดือน
พฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคมมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมกันยายนกันยายนกันยายน
6
วันที่
910111213161718192023242526273031123678910131415161720212223242728293014/5678111213141518192021222526272829123458910111215161718192223242526293012356789121314
7
ชั่วโมงที่
8
16802
นายพงษ์ศักดิ์ สินจะโป๊ะ
พฤหัสแสด//////////////
/////
//////////
/////
9
26393
นายธนาตย์ ทานิสุทธิ์
ศุกร์ม่วง//////
/////
//////////////////
///
/
10
36599
นายเอกราช พลค้า
จันทร์
เหลือง
//////////////////////////////////////
11
47111
นายไกรวิชญ์ พันนานนท์
อังคาร
ชมพู//////////
///////
///
///
/////
/
///
12
57112
นายชาญวิทย์ อินทร์ศรีเมือง
พุธแสด//////////
////////////////////
/////
13
67113
นายณัฐพงศ์ ทองมา
พฤหัสม่วง//////////////////////////////////////
14
77114
นายดนัยวัฒทนา สีหามงคล
ศุกร์
เหลือง
//////////////////////////////////////
15
87115
นายทศพล วัดทอง
จันทร์
ชมพู/////////////
/////////////////
/////
16
97116
นายพีรพงษ์ พลทองมาก
อังคาร
แสด//////////////////
/
/
////
////
17
107117
นายพีรพงษ์ มีถม
พุธม่วง///////////////////////////////
/////
18
117118
นายมงคล สร้างนอก
พฤหัส
เหลือง
19
127119
นายเรืองศักดิ์ คันธบุบผา
ศุกร์ชมพู//////////////////
//
///
/////
/////
20
137120
นายวชิรวิชช์ คลอดทองเพชร
จันทร์
แสด////////
////
/////////////////
/
///
21
147121
นายวัชรินทร์ บุญธนู
อังคาร
ม่วง//////////////
///////////////////////
22
157122
นายวีระยุทธ พลเยี่ยม
พุธ
เหลือง
////////////////////////////////
รด
รด
รด
///
23
167123
นายอนุลักษณ์ เรียมรัตร
พฤหัสชมพู//////////////////
//////////
//
/////
24
177124
นายอภิศักดิ์ เรียมรัตร
ศุกร์แสด//////////
/////////////////////
/////
25
187125
นายอาทิตย์ เสี้ยมวิลัย
จันทร์
ม่วง////////////////////////////////
/////
26
197126
นายอานนท์ ลายนอก
อังคาร
เหลือง
////////////////////
/
///////////
///
27
207127
นายเอกภพ อาสาคติ
พุธชมพู
28
216211
นางสาววีรพร เพชรแทน
พฤหัสแสด//////////////
////////////////
//////
29
226600
นางสาวเกศินี สุขญาณกิจ
ศุกร์ม่วง///////////
//
///////////////////////
30
236601
นางสาวพณิตพิชา โพธิ์วัง
จันทร์
เหลือง
//////////////////////////////////////
31
246604
นางสาวภัทรสุดา ละลง
อังคาร
ชมพู//////////
/
/////////////////////////
32
256610
นางสาวภัทรานิษฐ์ เตาะไธสง
พุธแสด////////////////////////////////
/////
33
267128
นางสาวกนกวรรณ ศรีตระการ
พฤหัสม่วง
34
277129
นางสาวแก้วประกาย เนื่องทองหลาง
ศุกร์
เหลือง
////////////////////////////////
/////
35
287130
นางสาวธนัญญา พิมพลอย
จันทร์
ชมพู////////
///////////////////////
/////
36
297131
นางสาวนันทพร รัตนเจริญ
อังคาร
แสด/////////
////
/////////////////
/////
37
307132
นางสาวอุบลรัตน์ ศรีตระการ
พุธม่วง///////////////
//////
/////////
/////
38
317133
นางสาวพงศ์ผกา สระภู
พฤหัส
เหลือง
39
32
นายอนุันต์ สระภู
//////////////
////
//
/////////////
40
33
นาย ศิวกร รัตนนท์
/////////////
////
//////////////////
41
34
นาย นภัสรพี น่อมคำ
/////////////
//////////////////////
42
35
นาย สุรพงษ์ ชัยชนะ
////////////
////////////////////////
43
36
นางสาว สุจิตรา สุขกาย
///////////////////////
//////
/////
44
37
นาย ณัฐวุฒิ มามัง
//////////////
////////////////
/
///
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบตรวจ
การบันทึก
Sheet3
 
 
Main menu