แบบตรวจสอบการเข้าเรียน-M54159.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
12
2
บันทึกเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4เวลาเรียน 60%=0ชั่วโมงเวลาเรียน 80%=0ชั่วโมงเวลาเรียนเต็ม
3
4
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเวรคณะสี
สัปดาห์
12345678910111213141516171819
5
เดือน
พฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคมมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมกันยายนกันยายนกันยายน
6
วันที่
9101112131617181920232425262730311236789101314151617202122232427282930145678910111213141516171817182728295678910111213141516171819202125263112345678910141516
7
ชั่วโมงที่
8
16083
นายชญานนท์ อินนอก
พฤหัสม่วง/
9
26279
นายชัยณรงค์ ชอบไพร
จันทร์
ชมพู///////////////
//////////
10
36315
นายณัฐดนัย เจียรมะเริง
อังคาร
แสด
//////////////
/
////////
11
46316
นายธีรพันธ์ แซ่อึง
พุธม่วง////
///////////////////
/
12
56326
นายอรรถชัย เพื่อนไพร
พฤหัส
เหลือง
/
/
////////
//
/
////////
13
66327
นายอลงกรณ์ หมื่นไธสง
ศุกร์ชมพู//////////////////////////
14
76351
นายธนพร แซ่ตัน
จันทร์
แสด/////
/
//////////
/
/
15
86352
นายธานินทร์ คะเซ็นแก้ว
อังคาร
ม่วง//
///
/////////
//////
/
16
96363
นายสหรัฐ แก้วปราการ
พุธ
เหลือง
17
106387
นายชิตชล หมอทอง
พฤหัสชมพู//////////////////////////
18
116391
นายธนนันท์ ปินะกะตา
ศุกร์แสด/
///////////////////////
19
126392
นายธนากร ทองสม
จันทร์
ม่วง
////////
////
/////////
20
136396
นายปิยะ พร้อมจะบก
อังคาร
เหลือง
///
///////////////////
//
21
146823
นายเจษฎา แซ่อึง
พุธแสด
//////
//
//
///
///
22
156993
นายฐิติวัชร ข่าทิพย์พาที
พฤหัสม่วง/
////////////////////////
23
166994
นายนันทวัฒน์ มีโคภา
ศุกร์
เหลือง
//
/
/////////
//
////
24
176995
นายนิพนธ์ พันชนะ
จันทร์
ชมพู/////
25
186996
นายพัทธนันท์ คล่องสารา
อังคาร
แสด///////////////
///
//////
26
196997
นายอนาวิน ทักกะทิน
พุธม่วง/////////
////
/
////////
27
207005
นายวรากร ถาวุฒิ
จันทร์
ม่วง
28
216338
นางสาวภาคินี หัวข้อ
อังคาร
เหลือง
//////////////////////////
29
226366
นางสาวเกษศิณี สมบุญ
พฤหัส
เหลือง
//////
//
////////////////
30
236368
นางสาวชลธร คำคง
ศุกร์ชมพู/////
/
//////
/////////
31
246369
นางสาวนิรมล อุทัยพิศ
จันทร์
แสด////
/
//////
////////////
32
256416
นางสาวศุภิสรา แสนศรี
อังคาร
ม่วง//////////////////////////
33
266815
นางสาวอังคณา สุโขพืช
พุธ
เหลือง
34
276998
นางสาวทัศนีย์ โพธิจันทร์
พฤหัสชมพู//////////////////////////
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบตรวจ
การบันทึก
Sheet3