แบบตรวจสอบการเข้าเรียน-M53159.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
12
2
บันทึกเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3เวลาเรียน 60%=0ชั่วโมงเวลาเรียน 80%=0ชั่วโมงเวลาเรียนเต็ม
3
4
เลขที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเวรคณะสี
สัปดาห์
12345678910111213141516171819
5
เดือน
พฤษภาคมพฤษภาคมพฤษภาคมมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนมิถุนายนกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมสิงหาคมกันยายนกันยายนกันยายน
6
วันที่
910111213161718192023242526273031123678910131415161720212223242728293014567813142728
7
ชั่วโมงที่
8
16164
นายราชัน ไชยเสน
พุธแสด
/
//////
///////////////////
9
26324
นายสุรศักดิ์ พวงแก้ว
อังคาร
เหลือง
////////////////////////////////
10
36349
นายเกียรติศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์
พุธชมพู////////////////////////////////
11
46358
นายยุทธภูมิ ปะวะเสริม
พฤหัสแสด////////////////////////////////
12
56362
นายสฤษฏ์พงศ์ ไพรพฤกษ์
ศุกร์ม่วง/////
//////////////////////////
13
66384
นายกิตติธัช ทำเกวียน
จันทร์
เหลือง
////////////////////////////////
14
76385
นายคมสัน โทสันเทียะ
อังคาร
ชมพู/////////////
//
//////////////////
15
86401
นายวีรพงษ์ พลสนิท
พุธแสด/
/
////////
///////////////////
16
96423
นายธันยพงษ์ ประสพภักตร์
พฤหัสม่วง//
//////////////////////////
17
106982
นายเฉลิมศักดิ์ ปฏิตัง
ศุกร์
เหลือง
///////////////////////////////
18
116983
นายชานนท์ โภคาเทพ
จันทร์
ชมพู////////////////////////////////
19
126984
นายแทนไทย รักผลจึงรุ่งเรือง
อังคาร
แสด////////////////////////////////
20
136985
นายปฏิพัทธ์ แสงสี
พุธม่วง////////////////////////////////
21
146986
นายภูวดล มูลหา
พฤหัส
เหลือง
////////////////////////////////
22
156987
นายวิษณุ สารรัมย์
ศุกร์ชมพู
/
23
166988
นายอนุศิษย์ แทนลึง
จันทร์
แสด////////////////////////////////
24
176989
นายอาทิตย์ ฤทธิ์ไธสง
อังคาร
ม่วง
///////////////////////////////
25
186329
นางสาวชรัญทร สงนอก
พุธ
เหลือง
////////////////////////////////
26
196345
นางสาวศุภลักษณ์ สิงห์คำ
พฤหัสชมพู////////////////////////////////
27
206365
นางสาวกัญญาณัฐ นาลาด
ศุกร์แสด////////////////////////////////
28
216371
นางสาวเปรมฤทัย กางทา
จันทร์
ม่วง////////////////////////////////
29
226374
นางสาวพิมพ์วิภา ปะติตังเว
อังคาร
เหลือง
30
236413
นางสาววนัชพร ลีสม
พุธชมพู
31
246613
นางสาววิไลพร หอสูงเนิน
พฤหัสแสด////////////////////////////////
32
256667
นางสาวจิรารัตน์ ถมอุธา
ศุกร์ม่วง////////////////////////////////
33
266990
นางสาวญาดาวดี ถนอมผล
จันทร์
เหลือง
////////////////////////////////
34
276991
นางสาวภัทราพร สุวรรณมัยตรี
อังคาร
ชมพู
/ข
35
286992
นางสาวศิริกาญจน์ ชมบุญ
พุธแสด////
///////////////////////////
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แบบตรวจ
การบันทึก
Sheet3