ข้อร้องเรียน ของผู้รับบริการ

ข้อตกลง

1.จะต้องเป็น ข้อร้องเรียน ที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานและผู้ให้บริการของสถาบันคอมพิวเตอร์เท่านั้น
2.ในการร้องเรียนควรใช้คำพูดที่สุภาพ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณา ข้อความที่หยาบคายและไม่เหมาะสม
3.ขอความกรุณา ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และอีเมล์ ตามความเป็นจริง ทั้งนี้คณะกรรมการจะปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ

*หมายเหตุ* การระบุเลขประจำตัวประชาชนนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

  This is a required question
  This is a required question
  โปรดระบุตัวเลข 10 ตัว *** กรณีที่ไม่ใช้นักศึกษาให้ระบุเลข 0 จำนวน 10 ตัว ***
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question