แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์เด็กเดิร์น www.dekdern.com
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและทำเครื่องหมาย √ ในช่อง □ ที่ท่านเลือกและเติมข้อความให้สมบูรณ์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นและทำเครื่องหมาย √ ในช่อง □ ที่ท่านเลือกและเติมข้อความให้สมบูรณ์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์เด็กเดิร์น www.dekdern.com (โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่อง)
การเข้าถึงเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหามีความน่าสนใจ
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว
เข้าถึงเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการ
เมนูการใช้งานเข้าถึงส่วนต่างๆ มีความชัดเจนและใช้งานได้ดี
การแบ่งหมวดหมู่ ของเนื้อหามีความชัดเจนและเหมาะสม
Clear selection
รูปลักษณ์ของเว็บไซต์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ตัวอักษรมีความเหมาะสม อ่านง่าย (ขนาด, สี)
ภาพประกอบดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ น่าอ่าน
โทนสีที่ใช้บนเว็บไซต์ มีความสวยงาม อ่านแล้วสบายตา
รูปแบบการจัดวางเมนูต่างๆมีความเหมาะสม และง่ายต่อการใช้งาน
Clear selection
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลและข่าวสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
เป็นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่น
เบอร์โทร (สำหรับติดต่อรับของรางวัล) Ex. 08x-xxxxxxx
E-mail (สำหรับติดต่อรับของรางวัล)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rsu.ac.th. Report Abuse