ใบสมัครสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (ประเภทสถาบัน)

  Captionless Image

  สถาบัน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ผู้ประสานงาน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 916-7-016006

  หมายเหตุ โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน มาที่โทรสาร 0-2509-0228 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: Guidancasso@gmail.com , www.facebook.com/thaiguidance และสอบถามเพิ่มเติม เอษณีย์ ฉัตรวิทยานนท์ นายทะเบียน 08-1846-6983