ลงทะเบียนฝึกอบรมของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

ประจำเดือน สิงหาคม 2557 จำนวน 13 โครงการ
รับจำนวนจำกัด โครงการละ 20 ท่าน
ค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท สามารถชำระวันฝึกอบรม
(หากต้องการจัดเป็นกลุ่ม สามารถสอบถามได้ที่ 02-997-2222 ต่อ 4160-1)

Google Apps for EDU
1. การใช้งาน Google Drive
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/rsutraingoogle )

e-Learning
2. การสร้างคลังข้อสอบในระบบ e-Learning
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/trainelearning )

การผลิต e-Book
3. การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/rsuebook )
4. การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการ์ตูน (DoToon)
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/gimmick-03 )

RSU Smart Classroom
5. การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วย Nearpod
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/gimmick-14 )
6. การเรียนการสอนด้วย Tablet
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/rsusmart )

Second Life (โปรแกรมโลกเสมือนสามมิติ)
7. พื้นฐานการใช้งาน Second Life (โลกเสมือนสามมิติ)
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/RSUsl )

MOOC (Massive Online Open Courses)
8. การนำบทเรียนใน MOOC มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
( ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/rsumooc )

โปรแกรม Microsoft Office
9. การใช้งาน Excel ขั้นพื้นฐาน (ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/gimmick-10)

การใช้งาน Social Network
10. Facebook: โซเชียลมีเดียระดับพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้น
(ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/gimmick-06 )
11. สร้างร้านค้าออนไลน์แบบมืออาชีพ (e-Commerce Shop)
(ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/gimmick-08 )

โปรแกรมสร้างรูปภาพและวีดิโอ
12. สร้างคลิปวิดีโอง่ายนิดเดียวด้วยโปรแกรม PowToon
(ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/gimmick-01)
13. การตกแต่งรูปภาพ และสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม PhotoScape
(ดูรายละเอียดที่ www.bit.ly/gimmick-02)

เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (CIL LAB)
และห้อง RSU Smart Classroom
บริเวณชั้น 1 อาคารหอสมุด (ตึก 7)

โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 4160 - 4161

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  Captionless Image