รายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจ้ง ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2559 กรณีที่โรงเรียนเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษารายการนั้นๆ
ให้ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขอารบิค แต่ถ้าหากโรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษารายการนั้นๆ ให้กรอกเลข 0 แทน
กำหนดรายงาน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 23.59 น. เป็นอย่างช้า อนึ่งหากโรงเรียนมีการเรียกเก็บเงินบำรุง
การศึกษาจะต้องส่งสำเนาหนังสืออนุมัติการเรียกเก็บเงินดังกล่าว (ผอ.ร.ร.เป็นผู้รับรองสำเนาหนังสืออนุมัติเรียกเก็บเงินบำรุงฯ)
ส่งถึงกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ร้อยเอ็ด 3 ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ด้วย ติดต่อประสานงาน คุณยงยุทธ มะนัส
โทรศัพท์ (มือถือ) 088-552-6966 หรือ (กลุ่มแผน) 0-4357-2045 หรือรายงานระบบมีปัญหาได้ที่ คุณฐาปกรณ์ ธรรมรักษา
(งาน ITEC) มือถือ 086-353-4796, 081-262-9527 (สนง.) 0-4357-2045
โรงเรียน *
สังกัด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. Report Abuse - Terms of Service