แบบกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำชี้แจ้ง ให้รายงานข้อมูล 1 รายการต่อ 1 ครั้ง
ขอให้โรงเรียนตอบข้อคำถามแบบติดตามให้ครบทุกรายการ (ตามข้อเท็จจริงที่โรงเรียนดำเนินการ) ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึงเวลา 12.00 น. เป็นอย่างช้า และสามารถตรวจสอบข้อมูลที่รายงานไปแล้วได้ที่ http://gg.gg/budget60roiet3list
โรงเรียน
รายการ
งบประมาณที่จัดสรร
ทำสัญญาเมื่อวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใช่หรือไม่
หน่วยงานไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทันทีที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
อยู่ระหว่างกำหนด/ปรับแบบรูปรายการ/คุณลักษณะ
อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศ
อยู่ในขั้นตอนการรอทำสัญญา
ทำสัญญามือแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารทำ PO ในระบบ GFMIs
อยู่ในขั้นตอนอื่นๆ โปรดระบุ
Your answer
ไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจากราคากลางต่ำ
ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากรายละเอียดการดำเนินการยุ่งยาก
ไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างน้อย
ไม่มีผู้เสนอราคาเนื่องจากสถานที่ดำเนินการห่างไกล
สาเหตุอื่นๆ (ระบุ)
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ชื่อ - สกุล ผู้รายงาน
Your answer
เบอร์โทร
Your answer
หมายเหตุ
กรณีต้องการรายงานข้อมูลใหม่เพื่อแก้ไข ให้ใส่ข้อความว่าแก้ไข
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms