สมัครอีเมล์ @rmutto.ac.th

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอใช้งาน อีเมล์ @rmutto.ac.th

สำหรับบุคลากรที่ต้องการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  กรุณาใส่เป็นตัวเลขเท่านั้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ให้ภายใน 2 วันทำการ หากเกินกำหนดแล้วยังไม่ได้รับอีเมลแจ้งรหัสผ่าน กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบ โทรศัพท์ 0-3835-8137,0-3835-8201 ต่อ 8301-5 หรือ sathaporn_su@rmutto.ac.th ** หมายเหตุ : อีเมลแจ้งรหัสผ่านหากไม่ปรากฏอยู่ในกล่องจดหมายเข้า (Inbox) ให้ตรวจสอบที่กล่องจดหมายขยะ (Junk Email)